100 jaar geleden: Klachten over telefoonnet

FOTO LC

Daar de Kamer van Koophandel en Fabrieken klachten hadden bereikt over de zeer trage aansluiting aan het telefoonnet alhier en over de dikwijls minder goede geluidsoverbrenging, wendde zij zich ter zake tot den directeur-generaal der posterijen en telegrafie, van wien zij volgend antwoord ontving.

,,Met betrekking tot het door u opgemerkte heb ik eer mede te deelen, dat de maximum capaciteit van het centraalbureel en het kabelnet te uwent — evenals in alle andere van de Algemeene Telephoon Mij v/h Ribbink van Bork en Co. overgenomen netten — reeds bij den aanvang van de rijksexploitatie vrijwel was bereikt. Een afdoende verbetering in den achterstand zal eerst verkregen worden na uitvoering van de noodige uitbreidingswerkzaamheden.

Ook de minder goede geluidsoverbrenging heeft de volle aandacht. Reeds zijn maatregelen genomen om te trachten door vervanging van de desbetreffende toestelonderdeelen een betere verkeersafwikkeling te verkrijgen. ‘’ (Leeuwarder Courant, 21 februari 1920)

De rubriek ‘100 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.