100 jaar geleden: Gebrekkige spoorverbinding met Holland

FOTO LC

Het Eerste Kamerlid, de heer Bergsma heeft aan den minister van Waterstaat in zake de gebrekkige, treinverbindingen tusschen Friesland en Holland, en tusschen Leeuwarden en Meppel, onder meer de volgende vragen gesteld.

Acht de minister het niet gewenscht, dat passagiers uit Friesland niet alleen te Zwolle, maar ook te Meppel gelegenheid krijgen over te stappen in de treinen die, van Groningen komende, naar Holland gaan, zulks omdat dan van de verhoogde perrons te MeppeI kan worden gebruik gemaakt, die te Zwolle ontbreken?

Volgens de rondgezonden ontwerp-zomerdienstregeling zal na den boemeltrein van 5.58 des avonds geen trein meer uit Leeuwarden naar Holland vertrekken; acht de minister het niet noodig, dat alsnog een behoorlijke sneltrein om ongeveer 7 uur ’s avonds worde ingelegd, zooals vroeger bestond en welke nu alleen voor Groningen is ontworpen? Over hel traject Leeuwarden—Meppel, lang pl.m. 66 K.M., doet de sneltrein 1 uur en 39 minuten, terwijl het pl. m. 11 K.M. langer traject Groningen—Meppel in slechts 1 uur en 30 minuten wordt afgelegd. (Leeuwarder Courant 29 mei 1920)

De rubriek ‘100 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.