100 jaar geleden: Bijverdienste van Onderwijzers

FOTO LC

Van algemeene bekendheid is, schrijft men aan de „Cour.”, dat onderwijzers nog al klagen over de financieele waardeering hunner prestaties.

Velen trachten op allerlei manieren hun inkomsten te vergrooten. Het nieuwste op dit gebied kwam ons do laatste dagen ter oore. In een welvarend dorp, in ’t noorden der provincie Groningen, verdient een onderwijzer met slapen per nacht 1 gulden. Twee bejaarde dames, die zonder manvolk in huis een groote villa bewonen, vinden dit in deze troebele tijden al te gevaarlijk. Zij gevoelden zich blijkbaar veiliger met een slapenden paedagoog. Onze onderwijzer gaat des avonds in de villa ter ruste, keert ’s morgens naar zijn kosthuis terug en weet op deze manier zijn salaris met ƒ 365 ‘s jaars te verhoogen. (Leeuwarder Courant 22 maart 1920)

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.