‘Klimaatbeleid moet er voor iedereen zijn’

,,Aan de overgang naar een CO2-arme energievoorziening moet iedereen kunnen meedoen’’, vindt milieuwethouder Herwig van Gelder (Leeuwarden).

Dit betekent dat een afscheid van aardgas en prijsprikkels voor energiezuinigheid niet tot gevolg mogen hebben, dat mensen met een kleine beurs of een oud huis financieel, of zelfs letterlijk, in de kou komen te zitten.

Extra geld nodig

Van het rijk verlangt Van Gelder daarom dat gemeenten voldoende financiële armslag krijgen voor de hen toegedichte rol bij het afscheid van aardgaswarmte en de vestiging van wind- en zonneparken. ,,Het regionale klimaatbeleid kan niet uit het gewone Gemeentefonds-accres worden betaald’’, stelt de wethouder.

Gemeenten zijn bevreesd voor onvoorziene tekorten, zoals die zich al in toenemende mate voordoen bij de gedecentraliseerde jeugdzorg en maatschappelijke opvang (het ‘sociaal domein’). De VNG, die de gemeentebelangen verdedigt, wil geen klimaatakkoord tekenen als de nood in het sociaal domein voortduurt.

Leeuwarden als Friese voortrekker

Leeuwarden kan volgens Van Gelder in de omslag naar hernieuwbare energie een Friese voortrekker zijn. Die ambitie staat ook in de lokale energieagenda tot 2020, waarvan de gemeenteraad vanavond een tussenstand bespreekt.

Met nog twee jaar te gaan is Leeuwarden qua schone energie-opwekking halverwege zijn doelstelling gevorderd. Recent waren er tegenslagen. Het bestemmingsplan voor zonneparken bij Wirdum en Wytgaard omgeving is door de rechter afgeschoten. De dorpsmolen van Reduzum mag niet worden vervangen, omdat de provincie geen nieuwe losse turbines op de wal toestaat.

Leeuwarder klimaatpolitiek op de schop

De milieuwethouder blijft er kalm onder. ,,Ik meet het succes ook af aan minder tastbare resultaten. Het werk van de energiecoaches bijvoorbeeld, die mensen helpen besparen, en de Elfwegentocht die zorgde dat veel mensen zijn aangehaakt.’’

Het komend jaar zal de Leeuwarder klimaatpolitiek vrijwel zeker op de schop moeten. Het kabinet verwacht van ‘de regio’s’ binnen een jaar taakstellende plannen, die samen zo gauw mogelijk de landelijke behoefte aan schone productiemiddelen voor elektriciteit en warmte zullen dekken.

Leeuwarden zal ook ,,een tandje bij moeten schakelen’’, begrijpt Van Gelder uit een nog ongepubliceerd advies van de rekenkamer.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement