‘Fout Psy-Fi toch door festivalorganisatie’

In een gezamenlijke verklaring van de gemeente Leeuwarden en festival Psy-Fi stellen beide partijen dat de verantwoordelijkheid voor het verkeerd opbouwen van de podia bij de festivalorganisatie ligt.

Psy-Fi-baas Rob Durand ontkende dat gisterochtend nog in deze krant.

In de verklaring staat dat de festivalorganisatie bij de definitieve vergunningsaanvraag abusievelijk alleen het slechtweer kaartje heeft toegevoegd. Die tekening was op dat moment nog ,,niet formeel vastgesteld of besproken met Tytsjerksteradiel. Alle betrokken partijen betreuren deze gang van zaken".