'Aanbesteden tolken is plicht van Europa'

SP-Kamerlid Michiel van Nispen staat de tolken en vertalers te woord, die niet meer in het Kamergebouw passen. FOTO LC

De aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten door het ministerie van Justitie en Veiligheid is een Europese plicht.

Minister Ferdinand Grapperhaus zei woensdag in de Tweede Kamer dat hij er zelf ook niet om staat te springen. ,,Ik vind het ingewikkeld.’’

Tolken en vertalers waren manmachtig naar het overleg in Den Haag gekomen. Het waren er driehonderd. Ze pasten lang niet allemaal in het gebouw. Ruim honderd man moest buiten blijven staan.

Kamerleden uitten tijdens het overleg nogmaals hun twijfels over de weg die het ministerie is ingegaan; de zelfstandigen krijgen hun klussen voor politie, rechtspraak en IND binnenkort via bemiddelingsbureaus. Bij nood kunnen die ook lage gekwalificeerden tolken inzetten.

Twee gesprekken tussen Grapperhaus en het actiecomité, waarvan tolk Fries Fedde Dijkstra uit Wirdum deel uitmaakt, leverden niets op. De beroepsgroep verwijt de minister dat hij geen millimeter wil wijken en legde massaal het werk een dag lang neer.

Het uurtarief staat al decennialang op 43,89 euro. Grapperhaus zei daar zelf ,,verbijsterd’’ over te zijn. ,,Daar heb ik veel moeite mee.’’ Juist hierom heeft hij een minimumtarief bedongen, zei hij. ,,Dit onderwerp is mij vanaf het begin aan het hart gegaan. Ik ben 33 jaar advocaat geweest. Ik denk dat ik al vrij snel out of business was gegaan als ik geen goede tolken of vertalers had gehad.’’

De minister deed een voorzichtige handreiking. Hij wil het nieuwe systeem begin 2021 evalueren. De beroepsgroep mag meepraten. Mocht blijken dat door marktwerking de uurtarieven niet stijgen, ,,dan moeten we eventueel dat minimumtarief naar boven bijstellen’’.

Het ministerie heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om de bodemprijs te garanderen. Kamerleden vroegen zich af waar dat geld terechtkomt. ,,Wie wordt er nu aanbesteed?’’ zei CDA’er Chris van Dam. ,,Zijn dat de tolken of zijn dat de tussenpersonen?’’

Het ministerie verstrekt 800.000 opdrachten per jaar. VVD’er Jeroen van Wijngaarden drong aan op transparantie in de facturen, zodat zichtbaar is dat er niet teveel geld aan de strijkstok van de bemiddelingsbureaus blijft hangen. SP’er Michiel van Nispen noemde de plannen ,,bijzonder riskant en niet te accepteren’’.

Na het krokusreces praat de Tweede Kamer verder. Fedde Dijkstra was na afloop hoopvol. Hij heeft vraagtekens over de hardheid van de Europese verplichting voor de aanbesteding. Duitsland doet er bij voorbeeld niet aan mee. ,,En yn Denemarken is it in komplete gaos wurden.’’