Longread

Van Lemmer naar Delfzijl: er worden honderden miljoenen in de hoofdvaarweg van het Noorden gestoken zodat er steeds grotere schepen doorheen kunnen. Hoe ver kan die groei nog gaan?

Groot, groter, grootst: de scheepvaart zoekt de grenzen op. Oók tussen Lemmer en Delfzijl, op de belangrijke hoofdvaarweg van het Noorden. Honderden miljoenen worden geïnvesteerd om de kanalen geschikt te maken voor moderne binnenvaartkolossen. Hoe ver kan die groei nog gaan? Wanneer keert de wal het schip? De Leeuwarder Courant stapte aan boord.

menu