Toekomstige risico’s 5G zijn groot raadsel

'Straling door 5G lijkt veilig, maar onderzoek blijft nodig' ANP

Door de komst van supersnel (5G) mobiel internet zullen Nederlanders aan meer mobiele straling worden blootgesteld. Nieuw onderzoek suggereert dat 5G vooralsnog veilig is. Het is alleen volstrekt niet te voorspellen of dat in de toekomst zo blijft.

Op verzoek van telecomwaakhond Agentschap Telecom onderzocht het RIVM afgelopen jaar wat 5G betekent voor de hoeveelheid mobiele straling in de ether. Onderzoekers concluderen ,,dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt.”

Tegelijk is het veel te vroeg om alle seinen op groen te zetten, aldus het RIVM. De gevolgen van 5G zijn ongewis. De hoeveelheid straling in de ether groeit sowieso flink. 5G werkt met kortere golflengtes, waardoor providers als KPN duizenden extra masten moeten neerzetten. Die komen naast de huidige 3- en 4G netten, die niet meteen uit de lucht gaan.

Lees ook | Vijf vragen over 5G

Slimme masten

Via 5G wordt het mogelijk om met je mobiel razendsnel grote hoeveelhe­den data te ontvangen en te verzenden. Complete speelfilms van hoge beeldkwali­teit downloaden is dan een peulen­schil

5G-straling is bovendien gedeeltelijk anders: deels bestaat het netwerk uit slimme masten die het mobiele signaal rechtstreeks op gebruikers richten en mensen kunnen volgen. De hoeveelheid straling groeit dan. Ook zullen hogere frequenties worden gebruikt dan nu.

Al met al is de hoeveelheid straling waaraan we straks worden blootgesteld - en het gevaar daarvan - momenteel onzeker. Het RIVM en Agentschap Telecom vinden het daarom van groot belang om ‘de vinger aan de pols’ te houden. Meer onderzoek is nodig als KPN, T-Mobile en Vodafone hun 5G-netten komende jaren daadwerkelijk uitrollen.

Het nieuwe onderzoek moet vermeende negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische velden adresseren. Beide instanties benadrukken dat er voorlopig geen bewijs bestaat dat mobiele straling schadelijk is. Maar ze melden eveneens dat het nog ontbreekt aan (meet)gegevens van ‘complexe, realistische blootstellingssituaties’.

Nog geen wettelijke norm

,,Of inzichten over gezondheidseffecten veranderen, zal nog moeten blijken.” Nederland kent ook nog geen eigen wettelijke blootstellingsnorm, meldt het rapport. Het kabinet wil daar wel mee komen.

Via 5G wordt het mogelijk om met je mobiel razendsnel grote hoeveelheden data te ontvangen en te verzenden. Complete speelfilms van hoge beeldkwaliteit downloaden is dan een peulenschil. In het begin zullen de mobiele operators nog geen topsnelheden halen, maar nog altijd twintig keer sneller zijn dan een wifi-verbinding thuis.

Lees ook | Friese ambtenaren studeren op risico’s 5G

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra