De exporteurs van vaarzen hebben een beroerd jaar achter de rug. De uitvoer van fokkoeien naar landen buiten de Europese Unie is meer dan gehalveerd.

In dit op 31 augustus afgesloten boekjaar werden 9921 drachtige vaarzen naar landen buiten de EU geëxporteerd. In het vorige boekjaar 2018/2019 waren dat er 20.100. In de gloriejaren gingen soms meer dan 50.000 Nederlandse fokkoeien die voor de eerste keer afkalven, de Europese grenzen over.

Minder jongvee

De klad in de export kent drie oorzaken: de coronacrisis, het Nederlandse fosfaatrechtenstelsel en het Nederlandse verbod op het gebruik van rustplaatsen in Rusland en Kazachstan. Door de coronacrisis kampte de NVWA met een tekort aan dierenartsen voor de afgifte van exportcertificaten. Bovendien konden buitenlandse klanten niet naar Nederland komen om met eigen ogen de dieren te selecteren.

Door het in 2018 ingevoerde fosfaatrechtenstelsel houden steeds meer melkveehouders minder jongvee aan. Daardoor is ook het aanbod fokvaarzen minder geworden. Het is voor boeren rendabeler om hun fosfaatrechten zoveel mogelijk te benutten met melkkoeien.

Verbod op rustplaatsen buiten EU

De derde oorzaak dit jaar is het tijdelijk ingestelde verbod van Nederland om dierenrustplaatsen buiten de EU te gebruiken. Landbouwminister Carola Schouten ging hier toe over na het verschijnen van een Duitse reportage. Daarin stelden dierenartsen dat enkele rustplaatsen in Rusland niet aan alle Europese dierenwelzijnsnormen voldeden en sommige opgegeven rustplaatsen in Kazachstan niet bestonden. Fokdieren moeten na een reis van 29 uur worden uitgeladen en minimaal 24 uur vertoeven op een rustplaats met voldoende voeding en water en ligplaatsen met stro. Dierenartsen moeten er checken of de dieren hun reis kunnen vervolgen. De maatregelen treffen vooral de uitvoer naar de belangrijke afzetlanden Rusland, Kazachstan en Oezbekistan.

Sindsdien werkt belangenorganisatie Vee & Logistiek Nederland samen met het ministerie aan een oplossing van deze problematiek. Er worden zaken gedaan met een geselecteerd groepje rustplaatsen die aan alle Europese criteria voldoen en er worden sancties opgelegd aan vee-transporteurs die zich niet aan de regels houden. Lianne van Dongen van Vee & Logistiek hoopt dat het landbouwministerie binnenkort het verbod weer ongedaan maakt.

Ergernis over trage proces

Nammen Schaap van het gelijknamige vee-exportbedrijf in Dronryp, een van de grootste in Nederland, vindt dat het allemaal veel te lang heeft geduurd. Volgens hem hebben de Russische autoriteiten al toegezegd dat ze werk maken van een goede veterinaire controle. ,,Waarom is er dan nog geen groen licht”, vraagt Schaap zich af. ,,Trekt Vee & Logistiek er niet hard genoeg aan of heeft het geen hoge prioriteit bij het ministerie?.”

Volgens Van Dongen heeft Vee & Logistiek hard gewerkt aan een plan om het dierenwelzijn goed te borgen, vanaf de vertrekplaats in Nederland tot aan de plaats van bestemming. ,,De NVWA en Landbouw willen het plan zorgvuldig toetsen en dat kost tijd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct