Witlof.

Witlofkweker treft maatregelen na corona-controle

Witlof. FOTO PIXABAY

Witlofkweker Frysk-Witlof heeft maatregelen getroffen, na een controle van de Inspectie SZW. Die constateerde dat het bedrijf de richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, onvoldoende in acht nam.

Het was best schrikken, geeft HR-manager Bianca Leistra van Frysk-Witlof in Sexbierum toe. De grootste witlofkweker van Nederland riskeerde een forse boete of zelfs stillegging van het bedrijf, omdat het de coronaregels onvoldoende opvolgde. De Inspectie SZW constateerde vorige week bij een onaangekondigde controle onder meer dat medewerkers in de kleedkamers en wasruimte onvoldoende afstand van elkaar hielden. Dat gebeurde evenmin bij de personeelsingang.

Leistra verklaart dat het bedrijf zelf niet heeft stilgestaan bij bepaalde zaken. ,,We hebben wel andere maatregelen getroffen, zoals minder mensen op de oogstlijnen en gefaseerde pauzes.” Van moedwil is volgens haar volstrekt geen sprake. ,,Dan zouden we onszelf in de vingers snijden, want we hebben maar een belang en dat is het bedrijf draaiende houden.”

Acht toezichthouders

Intussen voldoet het bedrijf nu wel aan de geldende RIVM-richtlijnen, aldus Leistra. ,,Onze kleedruimte is nu afgesloten en in een andere loods hebben we nieuwe kapstokken opgehangen, anderhalve meter van elkaar.” In de wasruimte zijn kranen uitgezet, zodat werknemers op anderhalve meter afstand hun handen kunnen wassen.

Verder zijn er aparte in- en uitgangen gekomen. Tijdens pauzes zorgen acht toezichthouders, nu getooid in de vereiste gele hesjes, dat medewerkers twee aan twee en met de vereiste afstand naar de kantine lopen. Ook wordt een nieuw Risico Inventarisatieplan opgesteld, waarin ook een covid-19-paragraaf komt. ,,Voor ons gevoel is alles nu in orde”, aldus Leistra.

Onaangekondigde nacontrole

De Inspectie SZW kreeg een melding van een partner van een medewerkster en van de gemeente Waadhoeke dat de coronaregels werden overtreden. De Inspectie zegt een onaangekondigde nacontrole te houden bij de witlofkweker. Als zaken dan nog niet in orde zijn, kan er een boete worden opgelegd. Het was de eerste keer dat de Inspectie tijdens de coronacrisis een eis tot naleving oplegde aan een bedrijf.

Frysk-Witlof is de voortzetting van het bedrijf Hameno, dat onder anderen eigendom was van Hartman Kwekerijen. Twee jaar geleden ging het verder onder de nieuwe naam. Het bedrijf heeft 80 werknemers. De Inspectie stuurde alle gemeentes in Nederland onlangs een brief waarin werd aangedrongen extra alert te zijn op bedrijven waar veel arbeidsmigranten werken. Het vermoeden bestond dat die de coronarichtlijnen niet streng zouden naleven, omdat de werknemers niet snel een melding zouden doen.

menu