Weidekoeien geven impuls aan veemarkt in Leeuwarden

De handel in koeien op de Leeuwarder veemarkt. Foto: Marcel van Kammen

De Leeuwarder veemarkt heeft een nieuwe impuls gekregen nu er per 1 juni weer gehandeld mag worden in weidekoeien.

Dat betekent dat een op de markt aangevoerde aangevoerde koe niet meer verplicht afgevoerd hoeft te worden naar het slachthuis. Het dier mag ook gekocht worden om elders afgemest te worden. Bijvoorbeeld in grasland van een slager of een (hobby)vleesveehouder, vandaar de benaming weidekoe. Die verruiming stimuleert de handel en de prijzen omdat er meer afnemers zijn, verklaart voorzitter Andries Kingma.

Mond- en klauwzeer

De strikte regel dateert van na de mond- en klauwzeercrisis in 2001. Om een verspreiding van dierziekten te voorkomen was het zaak om dieren zo weinig mogelijk te verplaatsen, zo was de gedachte. Nadien is de maatregel een paar keer ingetrokken, maar ook weer ingevoerd. Bijvoorbeeld doordat de varkenshouderij haar systeem van identificatie en registratie (i&r) niet goed op orde had. Andere veesectoren werden daar ook de dupe van. Het landbouwministerie heeft er nu weer vertrouwen in dat de veehouderij haar i&r-zaken goed op orde heeft.

Minder aanvoer door corona

Nu het voor meer partijen aantrekkelijk is om koeien via de veemarkt af te zetten, voorziet Kingma een toename van de aanvoer. In de eerste helft van het jaar werden er 10.700 koeien verhandeld, 400 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, dat al een mager jaar was. De verdere afname is een gevolg van de corona-crisis, waardoor de prijs kelderde van zo’n 3 euro naar circa 2,40 euro per kilo geslacht gewicht. Inmiddels is de prijs weer aangetrokken naar ongeveer 2,70 euro door het voorzichtige herstel van de horeca en doordat de uitvoer van Nederlandse slachtkoeien naar Duitse slachterijen ook weer mogelijk is.

Aanvoer schapen hoger

Door de prijsmalaise werden er ook minder kalveren verhandeld. Dat waren er 15.400, ruim 1000 minder dan vorig jaar. De handel in schapen zat wel stevig in de lift. De aanvoer steeg van 28.000 naar 31.300 dankzij goede prijzen en het groeizame weer waardoor de lammeren snel slachtrijp waren.

De veemarkt maakt zich op voor een verhuizing naar bedrijventerrein De Hemrik, omdat het moet wijken voor het nieuwe Cambuur-stadion. Kingma hoopt dat de nieuwe locatie rond de jaarwisseling in gebruik genomen kan worden.