Verkoop elektrische scooters in de lift

Verkoop elektrische scooters in de lift ANP

De populariteit van elektrische scooters is dit jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Over de eerste negen maanden van het jaar zijn in totaal 4192 elektrische scooters geregistreerd. Dat is bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen 1645 elektrische scooters de winkel verlieten.

Van alle nieuw verkochte scooters was in de verslagperiode 9,2 procent elektrisch. In totaal zijn er dit jaar 45.543 brom- en snorfietsen geregistreerd. In 2017 lag het aandeel elektrisch tot en met september nog op 2,9 procent van het totaal. ,,Een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan schonere lucht, een beter klimaat en minder geluidsoverlast'', aldus de organisaties.

E-scooters winnen aan populariteit doordat ze de laatste jaren technisch van steeds hogere kwaliteit zijn, zo verklaren de brancheorganisaties de opkomst. Daarnaast komen steden met strengere regels omtrent uitstoot van bromfietsen in de bebouwde kom, waardoor de elektrische scooter een aantrekkelijk alternatief wordt.