Veel meer Friezen in WW

ANP

In december is het aantal WW-uitkeringen in Friesland met bijna 2300 gestegen naar 20.284. Van de beroepsbevolking was 6,1 procent werkloos. Het gemiddelde in Nederland was 5 procent.

In december is het aantal WW-uitkeringen in Friesland met bijna 2300 gestegen naar 20.284. Van de beroepsbevolking was 6,1 procent werkloos. Het gemiddelde in Nederland was 5 procent.

Werk- en uitkeringsinstantie UWV verklaart de forse toename uit het aflopen van veel tijdelijke contracten. Dat is een weerkerend verschijnsel in december.

Bovendien is er in de winterperiode doorgaans minder werd in bijvoorbeeld de bouw en de agrarische sector.

Ook het aantal WW-uitkeringen in de zorg, het welzijn en het onderwijs steeg.