Twee Friese melkveehouders kunnen dankzij de nieuwe koers van stichting BD Grondbeheer grond voor beduidend lagere prijzen pachten.

Het gaat om Jarich Brunia uit Raerd en Jan Rein de Jong uit Rotstergaast. Ze pachten sinds kort respectievelijk 25 en 14 hectare voor een pachtprijs van circa 750 euro per hectare. Dat is ruim vijf keer minder dan de lasten van rente en aflossing bij de koop van grond, verklaart Brunia. ,,Dan bist al gau sa’n 4000 euro kwyt.” Ook de pachtprijs is veel lager dan die op de vrije markt. ,,Boppedat is it yn erfpacht jûn. Ik ha no foar tritich jier wissichheid.”

Biologisch-dynamisch

Brunia en De Jong pachten het land van de stichting BD Grondbeheer. Tot voor kort werkte deze stichting uitsluitend met biologisch dynamische boeren. Met de opbrengst van schenkgelden werden gronden gekocht en verpacht aan bd-boeren. In totaal bezit BD Grondbeheer 537 hectare die uitgegeven is aan 22 boeren en tuinders.

Het nieuwe bestuur wil echter het spectrum verbreden. Ook boeren die bijdragen aan een natuurgedreven en sociaal verbonden landbouw mogen bij haar aankloppen. ,,We willen op deze manier de overgang naar duurzame vormen van kringlooplandbouw aanjagen”, zegt voorzitter Kees van Biert.

Hoge grondprijs frustreert

Volgens Van Biert frustreert de hoge grondprijs de overgang naar een duurzame landbouw. ,,Door de hoge grondprijs streeft een boer naar een maximale opbrengst. Dat komt de bodem en de biodiversiteit niet ten goede. Wij hanteren lage pachtprijzen waardoor er meer financiële ruimte ontstaat voor natuurvriendelijk boeren.”

Obligatielening

Om de nieuwe koers kracht bij te zetten, heeft BD Grondbeheer een obligatielening uitgeschreven van 15 miljoen euro. Daarmee hoopt de stichting circa 225 hectare te kunnen kopen en uit te geven aan boeren die ,,hun land beter willen achterlaten”, aldus Van Biert. De lening heeft termijnen van 5 en 10 jaar en levert een rentepercentage op van 0,7 procent. ,,Dat is bescheiden”, erkent Van Biert, maar bij de bank krijg je veel minder. Bovendien draagt je geld bij aan een betere leefomgeving.”

De inschrijving voor de obligatielening wordt mogen geopend. BD Grondbeheer werkt bij de nieuwe opzet samen met twee andere stichtingen die een duurzamere landbouw willen bevorderen: Herenboeren en Wij.land.

Steeds vaker proberen instanties de spagaat tussen hoge grondprijs en intensieve landbouw te doorbreken. Zo is in Friesland ook het burgercollectief Land van Ons actief dat landbouwgrond koopt om er meer biodiversiteit te creëren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct