Veehouderij ruim onder plafonds voor stikstof en fosfaat

Minder vee en ander voer resulteert in minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest. FOTO NIELS WESTRA

De hoeveelheden stikstof en fosfaat in dierlijke mest zijn vorig jaar wederom gedaald door een kleinere veestapel en aanpassingen in veevoer.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland heeft met Europa plafonds afgesproken over stikstof en fosfaat in dierlijke mest. Deze zijn een voorwaarde voor de derogatie, de uitzondering voor Nederland zodat grasland meer bemest mag worden dan de Europese norm.

Plafonds

De plafonds zijn vastgesteld op 504,4 miljoen kilo voor stikstof en 172,9 miljoen kilo voor fosfaat. Daar zit de veehouderij vooral wat betreft fosfaat ruim onder. Die hoeveelheid daalde vorig jaar met 5 procent naar 155,5 miljoen kilo. De hoeveelheid stikstof nam met 2,8 procent af naar 489,7 miljoen kilo.

Naast de landelijke plafonds gelden er ook plafonds per sector. Zo mag de melkveesector niet meer dan 281,8 miljoen kilo stikstof uitscheiden. Daarin slaagde de sector vorig jaar door een afname van 3,5 procent naar 279,7 miljoen kilogram. De fosfaatproductie daalde met 4 procent naar 75,5 miljoen kilogram, ruim onder het plafond van 84,9 miljoen kilogram.

De afname is te danken aan lagere gehaltes stikstof en fosfor in krachtvoer en een kleinere melkveestapel. De hoeveelheid jongvee kromp vorig jaar het meest: 8,4 procent.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Stikstof