TenneT steekt miljarden in energietransitie

TenneT steekt miljarden in energietransitie ANP

Netbeheerder TenneT heeft vorig jaar 2,3 miljard euro uitgetrokken voor kosten die samenhangen met de energietransitie in Nederland en Duitsland. Bij de overgang naar meer duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, ontstaan grotere pieken en dalen op het net. Ook moeten onder meer nieuwe kabels worden aangelegd naar windparken en naar andere landen.

TenneT verwacht de komende tien jaar circa 35 miljard euro te investeren, waarvan 12 miljard in Nederland en 23 miljard in Duitsland. TenneT wil zich de komende tijd nog meer toeleggen op optimalisatie van het elektriciteitsnet.

,,Wij zien het als onze maatschappelijke verplichting en onze missie om het elektriciteitssysteem, tijdens en na de energietransitie, zo betrouwbaar en betaalbaar mogelijk te maken. Daarvoor moeten wij onze netten - op land en op zee - niet alleen fysiek blijven uitbreiden, maar de capaciteit van die infrastructuur ook beter en flexibeler benutten met behulp van technologie", aldus topvrouw Manon van Beek.

TenneT kijkt terug op een sterk financieel jaar. De omzet steeg van 3,9 miljard naar 4,2 miljard euro, voornamelijk door hogere vergoedingen voor kosten voor het hoogspanningsnet. Het bedrijfsresultaat zakte van 897 miljoen naar 806 miljoen euro, maar dat kwam volgens TenneT door eenmalige posten. Exclusief die tegenvallers was sprake van een stijging met 10 procent.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie