Te weinig wadvissers willen stoppen

Zeven garnalenvissers hebben zich gemeld voor de opkoopregeling, het hadden er minimaal tien moeten zijn. Foto: Dick Manshande

De opkoopregeling voor garnaalvisserij-vergunningen op de Waddenzee is voorlopig opgeschort. De animo onder vissers is te gering.

Zeven vissers hebben zich aangemeld bij het Waddenfonds om hun vergunning te verkopen. Hun aanvragen worden echter niet gehonoreerd, omdat de opkoopregeling een minimum kent van tien vergunningen.

89 vergunningen

In totaal is 10 miljoen euro beschikbaar voor de regeling en per visser maximaal 400.000 euro, afhankelijk van het motorvermogen van de kotter. Voor de garnalenvisserij op de Waddenzee zijn 89 vergunningen in omloop.

Premie wellicht te mager

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond denkt dat de vissers de premie te mager vinden. Met het Waddenfonds wordt nu bekeken tegen welke voorwaarden vissers hun vergunning wel willen verkopen. Nooitgedagt: ,,Het kan soms vast zitten op kleinigheden.”

Halvering visserijdruk

De opkoopregeling is onderdeel van het in 2014 gesloten akkoord tussen overheden, natuurorganisaties en garnalenvissers. Overeengekomen werd toen om de visserijdruk op de Waddenzee te halveren. De visserijorganisaties stemden daar uiteindelijk mee in, na de toezegging van een opkoopregeling. Door het opschorten worden er vooralsnog geen extra gebieden afgesloten voor de visserij.