Provincie onzorgvuldig, rechter zet streep door nieuwe loopstal bij Lauwersmeer

FOTO GOOGLE EARTH

Melkveehouder Keegstra mag voorlopig geen nieuwe loopstal bij het Lauwersmeer bouwen. De provincie krijgt een tik op de vingers.

De Vereniging Leefmilieu en de Coöperatie Mobilisatie for the Environment (MOB) ageerden samen met een buurtbewoner tegen de nieuwbouwplannen. Volgens de hinderwetvergunning mogen de Keegstra’s in hun melkveebedrijf aan de Tibsterwei ,,65 melk- en kalfkoeien’’ houden. Dat vee hielden ze altijd in een grupstal.

De bestuursrechter in Groningen schorst de reeds verleende vergunning voor een nieuwe loopstal, omdat er volgens hem onvoldoende rekening is gehouden met ,,de beschermde diersoorten die in het Natura 2000-gebied Lauwersmeer voorkomen en stikstofgevoelig zijn’’.

In de ogen van de rechter heeft de provincie Fryslân onzorgvuldig gehandeld, door de vastgestelde milieueisen oneigenlijk op te rekken. Door toe te staan dat ieder dier jaarlijks maximaal 13 kilo ammoniak mag produceren, overtreedt de provincie de wet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie