Publieksactie tegen hoge sterfte kalveren

Deze zusterorganisatie van Varkens in Nood mobiliseert burgers om een petitie te ondertekenen waarin FrieslandCampina, de grootste coöperatie van melkveehouders, opgeroepen wordt om maatregelen te nemen bij haar leden. De petitie was gisteravond circa zevenduizend keer getekend.

De sterfte van kalveren van drie dagen en ouder op melkveebedrijven is gestegen van 10,8 procent in 2011 tot 13,3 procent in 2015. In de eerste helft van 2016 zette deze stijging door, verklaart de Gezondheidsdienst voor Dieren. De sterfte op kalverhouderijen, waar het merendeel van de stierkalveren terecht komt, is buiten beschouwing gelaten.

Frederieke Schouten, woordvoerster van Dier & Recht en voormalig veearts, wijt de toenemende sterfte aan de schaalvergroting in de melkveehouderij. ,,Melkveehouders hebben minder tijd om hun dieren goed te verzorgen en om ze tijdig biest te geven.” Biest is de eerste moedermelk en bevat een grote concentratie afweerstoffen.

Een andere verklaring is de groei van de sector. Daardoor is het aantal kalveren toegenomen, waardoor kalverhouders strenger konden selecteren. Vooral lichte en zwakke kalveren bleven daardoor achter op de melkveebedrijven.

Schouten is geschrokken van de grote verschillen. Bij sommige boeren sterft een op de vier kalveren, terwijl bij anderen dit amper 3 procent is. Volgens haar moet een sectorgemiddelde van 5 procent haalbaar zijn als iedere melkveehouder serieus werkt maakt van het tijdig geven van goede biest.

Woordvoerder Johan Boonen van boerenorganisatie LTO erkent dat de cijfers niet goed zijn doordat een kleine groep boeren het management niet goed op orde heeft. Volgens hem is een andere verklaring dat melkveehouders met groeiplannen meer vaarzen houden. Dat zijn koeien die voor de eerste keer afkalven. ,,En zoals wel vaker bij de eerste keer, dat gaat wat moeizamer.’’

FrieslandCampina en de Gezondheidsdienst voor Dieren verklaren dat melkveehouders zich steeds laten voorlichten over een betere opfok van kalveren. Vanwege privacywetgeving verstrekt de GD deze informatie niet aan derden, dus ook niet aan FrieslandCampina. ,,Maar als medewerkers zelf op grove dierverwaarlozing stuiten, kunnen we de afname van melk staken”, zegt een woordvoerder van het zuivelconcern.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct