Melkcontrole Nijland weet via melkmonsters nu ook alles over stofwisseling van koe

Melkmonsternemer Folkert van der Veen van Melkcontrole Nijland neemt een melkmonster. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Melkcontrole Nijland weet steeds meer informatie uit melk te halen. Hierdoor kan een melkveehouder beter sturen op de gezondheid van zijn koeien.

De meeste melkveehouders laten een keer in de vier of zes weken de melkproductie van hun koeien vastleggen. Dat gebeurt door een monsternemer die ook van iedere koe een melkmonster neemt voor het analyseren van het vet- en eiwitgehalte in de melk. Dergelijke data zijn van groot belang voor het fokkerijbeleid van de melkveehouder.

In de loop der jaren weten melkcontroleverenigingen en veeverbeteringsorganisaties steeds meer informatie uit melk te halen. Een voorbeeld is het celgetal. De hoogte daarvan zegt veel over de gezondheid en het functioneren van de uier van een koe.

Opbouw vetzuren

Melkcontrole Nijland zegt nu ook uit het melkmonster af te kunnen lezen of de stofwisseling van de koe naar wens verloopt. Daarbij wordt vooral gekeken naar de opbouw van de vetzuren in de melk, verklaart Nijland-directeur Henk Hoekman.

Vooral voor hoogproductieve koeien die net afgekalfd hebben, is een goede stofwisseling van essentieel belang. Als dit proces niet naar wens verloopt, stokt de energievoorziening die nodig is voor een hoge melkproductie. ,,Een koe gaat dan haar reserves aanspreken en wordt ziek”, aldus Hoekman. ,,Met onze nieuwe data kan een melkveehouder tijdig ingrijpen, al of niet in overleg met zijn dierenarts.”

'Onze parameter geeft meer zekerheid'

Het kleine Melkcontrole Nijland (zes medewerkers, twintig monsternemers, ruim vierhonderd boerenleden) zegt hiermee, samen met partner Veluwe-IJsselstreek in Nunspeet, de eerste te zijn die deze extra service kan bieden. ,,Andere melkcontrole-organisaties kijken meer naar de vet- en eiwitverhouding in de melk. Dan heb je een indicatie. Onze parameter geeft meer zekerheid”, zegt de Nijland-directeur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie