Nieuwbouw sociale huurwoningen: alleen in Friesland al tekort van 3 miljard euro

Woningcorporatie Elkien sloopt in de Oost-Indische buurt van Leeuwarden portiekwoningen van voor de oorlog, om plaats te maken voor duurzame nieuwbouw. Foto Anton Kappers Foto: Anton Kappers - Thomasson

Corporaties hebben te weinig geld voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Voor de elf sociale verhuurders in Friesland dreigt een tekort van 3 miljard euro.

Dit blijkt uit het onderzoek Opgaven en Middelen, dat is uitgevoerd in opdracht van de drie ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën en de koepel van woningcorporaties Aedes. Voor heel Nederland zal het tekort voor de komende vijftien jaar oplopen tot zo’n 30 miljard euro. Dat is een kwart van alle geraamde investeringen tot 2035.

De sector moet bijvoorbeeld veel geld steken in het op peil houden van zijn woningvoorraad. Ieder jaar moeten de corporaties zo’n 25.000 huurhuizen bijbouwen en dat aantal loopt uiteindelijk zelfs op naar 60.000 op jaarbasis. De totale investeringssom voor Nederland komt dan op ongeveer 116 miljard euro te liggen.

Opdracht

Bovendien ligt er de opdracht om al die woningen per 2050 van het aardgasnet te koppelen. Volgens de onderzoekers is die opgave onder de huidige financiële omstandigheden onmogelijk. De corporaties zien hun kosten voor rente, belastingen, onderhoud en beheer sneller stijgen dan hun huuropbrengsten.

De verhuurbedrijven moeten bovendien steeds meer investeren in vaak nauwelijks rendabele projecten. De verhuurderheffing, die de sector inmiddels 10 miljard euro heeft gekost, wordt als ,,grootste boosdoener’’ gezien.

De Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) noemt de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend. De elf aangesloten corporaties zien de komende jaren al een gat van 500 miljoen opdoemen. VFW-voorzitter Rein Swart, tevens bestuursvoorzitter van Accolade, doet een prangend beroep op de politiek.

Zwaarste lasten

,,We verhuren betaalbare huizen aan de mensen met het minste geld in de samenleving’’, zegt Swart. ,,Het is toch raar dat daar de zwaarste lasten komen te liggen.’’

Hij vreest voor de leefbaarheid in bepaalde wijken van vooral de grotere kernen in onze provincie, als die verhuurderheffing niet wordt aangepast. ,,Als wij niet kunnen bouwen, komt de beschikbaarheid van woningen onder druk te staan’’, aldus Swart. ,,Dat speelt hier op het platteland misschien nog wat minder, maar zeker in de grotere steden zul je dat zien.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Woningmarkt