De meeste Nederlanders eten niet meer iedere dag vlees (belangrijke redenen zijn gezondheid en dierenwelzijn)

Een derde van de volwassenen zegt vorig jaar minder vlees gegeten te hebben.

Ruim een derde van de volwassen in Nederland is vorig jaar minder vlees gaan eten.

Ze deden dat door vleesloze dagen in te lassen of door kleinere porties vlees te eten.

Bijna 60 procent geeft aan dat hun vleesconsumptie niet is veranderd, maar van hen vindt 37 procent dat ze eigenlijk minder vlees zouden moeten eten. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 3600 volwassenen. De meeste volwassenen in Nederland eten nog wel vlees, maar niet meer iedere dag. Bijna de helft van de 18-plussers zegt maximaal vier dagen in de week vlees te eten.

Flexitariër rukt op

De enquête laat zien dat de flexitariër oprukt in Nederland. Het aandeel volwassenen dat maximaal vier dagen per week vlees eet is inmiddels gestegen naar 45 procent. Circa 20 procent van de volwassenen eet nog wel dagelijks vlees.

Hoogopgeleid

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de vleesconsumptie vooral dalende is bij hoogopgeleide, jonge vrouwen.

Opvallend is dat de flexitariër vooral persoonlijke redenen (gezondheid, geen behoefte meer aan) aanvoert om minder vlees te eten. Bij de vegetariërs is de belangrijkste motivatie dierenwelzijn, gevolgd door klimaat en milieu.

Vleesconsumptie steeg in 2019

Uit het jaarlijkse onderzoek van Wageningen Universiteit en Wakker Dier blijkt dat de vleesconsumptie in 2018 en 2019 juist weer een stijgende lijn vertoonde In 2019 kwam die uit op gemiddeld 39 kilo vlees en vleeswaren. Dit komt vooral door de toegenomen populariteit van kippenvlees. Het onderzoek naar de vleesconsumptie in 2020 wordt komend najaar gepresenteerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie