Namen van 3500 boeren mogen niet langer onder de pet

Valentijn Wösten, de raadsman van natuurbeschermingsorganisatie Mobilisation for the environment. FOTO PNIN

Het ministerie van landbouw mag de gegevens van 3500 boeren niet langer onder de pet houden. Die informatie is openbaar, concludeert de rechter in Groningen.

De zaak draait om de circa 3500 boerenbedrijven waarvan de vergunning is achterhaald, nadat de Raad van State vorig jaar het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaarde. De Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) in Nijmegen wil tegen de ondernemers procederen en eiste in een WOB-verzoek hun bedrijfsgevens op.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bleef weigeren de gevraagde informatie te geven. Enkele betrokken boeren gaven aan dat MOB bezig was met een heksenjacht. De advocaat van het ministerie, J.H. Keinemans, voerde aan de agrariers te willen beschermen tegen mogelijk geweld door activisten.

Dat is sterk overdreven, meent raadsman Valentijn Wösten van MOB. Ook de Groninger rechter Ruud Vucsán vindt die ministeriële opstelling te ver gaan. In zijn vonnis schrijft hij: ,,Uit het enkele feit dat enkele bedrijven in de gehele agrarische sector ten gevolge van de polarisatie in het maatschappelijke debat het slachtoffer zijn geworden van een onrechtmatige actie kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat er sprake is van een concrete dreiging tegen een of van een concrete bedreiging en sabotage van alle boerenbedrijven.’’ Voor het toetsen van een milieuvergunning zijn gegevens als de locatie, de mate van uitstoot en het aantal te houden dieren onontbeerlijk, stelt de rechter. Bovendien merkt Vucsán op dat de adresgegevens van de 3500 boeren ook op een andere manier zijn te achterhalen. Het ministerie moet de gevraagde PAS-informatie tussen 24 en 31 juli openbaar maken.

Wösten is tevreden over de uitspraak. ,,Het gaat hier om een stikstofemmissie die vergelijkbaar is met die van een paar kolencentrales bij elkaar.’’