Minder geld voor boer, meer voor zuivelreus FrieslandCampina

De productielijn voor consumptiemelk van FrieslandCampina in Maasdam.

Zuivelconcern FrieslandCampina past zijn melkgeldregels aan. Per saldo krijgt de boer minder geld, de onderneming meer.

De aanpassing betreft de marktconforme garantieprijs. Deze basis-melkprijs stelt FrieslandCampina vast op basis van het gemiddelde van de melkprijzen van meerdere zuivelbedrijven in Noordwest-Friesland.

Het zuivelconcern hanteert tot nu toe de meest boervriendelijke variant door alle toeslagen en bonussen van deze referentiebedrijven (onder meer weidegang, duurzaamheid en gentech-vrij voer) in zijn garantieprijs onder te brengen. Daarbovenop keert FrieslandCampina nog zijn eigen toeslagen uit en 45 procent van de winst via een prestatietoeslag en de uitgifte van ledenobligaties.

Lees ook | FrieslandCampina is de dupe van protesten in Hongkong

FrieslandCampina stelt nu voor om vanaf volgend jaar deze toeslagen van de collega-zuivelbedrijven te weren uit de eigen garantieprijs. Coöperatievoorzitter Frans Keurentjes: ,,Als we niets doen, zetten we onderneming vast.” We zien een toename van het toeslagen voor speciale melkstromen en lang niet alle melkveehouders van die bedrijven ontvangen die toeslagen. Dit is niet langer houdbaar. Van een marktconforme garantieprijs is geen sprake meer.”

Een versobering van de garantieprijs betekent echter wel een lagere melkprijs voor de boeren. De voorgestelde aanpassing zou vorig jaar geleid hebben tot een netto omzetdaling van gemiddeld bijna 4200 euro per melkveebedrijf. De winst van de FrieslandCampina zal wel hoger uitvallen, waardoor het zuivelconcern zijn eigen vermogen kan versterken. ,,Dat is nodig om ook in de toekomst een toonaangevende melkprijs uit te kunnen keren aan onze boeren”, aldus Keurentjes.

Het voorstel wordt met de leden-melkveehouders besproken tijdens de najaarsvergaderingen. Keurentjes voorziet een constructieve, maar wel stevige discussie.

Een andere aanpassing in het melkgeldregelement is dat FrieslandCampina extra geld beschikbaar stelt voor melkveehouders die bovengemiddeld presteren met duurzaamheid. Daarnaast moeten melkveehouders die aan weidegang doen niet alleen het aantal dagen registreren maar ook de weideduur per dag. Ook andere zuivelbedrijven gaan dit verplichten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie