Mestoverschot veel groter dan verwacht

Het mestoverschot in Nederland is veel groter dan verwacht. Dat betekent mogelijk dat melkveehouders dieper moeten snijden in hun veestapel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdagochtend bekend dat de mest van alle koeien, kippen en varkens in Nederland 180,1 miljoen kilo fosfaat bevat.

Dat is 3,8 miljoen kilo meer dan het instituut eerder dit jaar becijferde, ruim 8 miljoen kilo meer dan vorig jaar en 7,1 miljoen kilo meer dan het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo dat Nederland met de Europese Unie is overeengekomen. Dit plafond is bedoeld als stok achter de deur om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater beter te kunnen borgen.

De toename van de mestproductie is vooral een gevolg van de groei van de melkveehouderij. Als voorbereiding op het afschaffen van de melkquotering op 1 april 2015 hebben melkveehouders meer koeien en jongvee aangehouden. Bovendien bevatte het gras meer fosfaat dan verwacht.