Tot grote opluchting van de melkveehouderij heeft landbouwminister Carola Schouten de veevoermaatregel ingetrokken. De varkenshouderij brengt redding.

Dat betekent dat melkveehouders voorlopig geen regels opgelegd krijgen over maximale eiwitgehaltes in het krachtvoer voor hun dieren.

Schouten wilde de veevoermaatregel laten gelden van september tot en met december. Het doel was om stikstofwinst te creëren voor de afgifte van vergunningen voor woningbouw en een aantal infrastructurele werken. De gedachte hierachter is dat minder eiwit in krachtvoer leidt tot minder ammoniak in drijfmest, waardoor ook de uitstoot van stikstof lager uitvalt.

De landbouworganisaties hebben zich vanaf de lancering van het plan, begin mei, fel verzet tegen dit ‘bureaucratische gedrocht’’. Ze waarschuwden voor de nadelige gevolgen voor de diergezondheid omdat koeien op bepaalde momenten extra eiwit nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens de groei of voor het afkalven. Vooral boeren met relatief veel maisland zouden problemen gaan ondervinden met de gezondheid van hun veestapel.

Boerenacties

De boerenorganisaties lanceerden een eigen plan, maar daar wilde Schouten niks van weten. Het leidde begin juli wederom tot vele boerenacties met tractoren en een landelijke demonstratie in Bilthoven. Schouten stelde dat het sectorplan juridisch gezien te vrijblijvend was. Ze stemde uiteindelijk wel in met een Kamermotie om beide plannen, die van het kabinet en de sector, te laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat zou eind deze maand zijn bevindingen presenteren.

De tekst gaat door onder de video.

loading

'De minister heeft ons, de politie en de veiligheidsregio’s onnodig een puist werk bezorgd'

Lees ook [PREMIUM] Festivalsfeer bij boerenprotest in De Bilt: patattentjes, pizzabedrijfjes, tijdelijke toiletten en plaszuilen

Schouten heeft deze uitkomsten niet afgewacht en nu besloten om de door haar zo vurig bepleite maatregel toch in te trekken. De aanleiding is een onderzoek van Wageningen University waaruit blijkt dat de voorjaarskuilen (gemaaid, gedroogd en ingereden gras) een uitzonderlijk laag eiwitgehalte hebben vanwege de droogte. Melkveehouders voeren die kuil in het najaar en de wintermaanden. Schouten erkent dat hierdoor haar krachtvoernormen ,,niet voorzien in de eiwitbehoefte van melkkoeien.”

Het intrekken van de veevoermaatregel heeft geen gevolgen voor de woningbouw en infrastructurele projecten. Schouten meldt dat ze een deel van de stikstofwinst die ze boekt bij de warme saneringsregeling varkenshouderij (in gebieden met veel stankoverlast) naar voren haalt.

Melkveehouderijvoorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Nederland is opgetogen dat ,,deze onzinnige maatregel die symbool stond voor regelzucht” van tafel is. Hij benadrukt dat veehouders wel degelijk stappen willen zetten om de hoeveelheid eiwit in voer te minderen. ,,Wij hebben alternatieven die wél aansluiten bij de boerenpraktijk.’’ Ook de NAJK, de organisatie voor jonge boeren, is opgelucht. ,,De maatregel greep veel te ver in op het boerenerf”.

Farmers Defence Force vindt het onbegrijpelijk dat Schouten zo lang heeft vastgehouden aan haar veevoermaatregel, terwijl die niet nodig blijkt te zijn. ,,Die stikstofruimte was er al via de varkenssanering. De minister heeft ons, de politie en de veiligheidsregio’s onnodig een puist werk bezorgd.”

Nederland verkeert al ruim een jaar in een stikstofcrisis doordat de Raad van State in mei vorig jaar bepaalde dat de zorg voor stikstofgevoelige natuurgebieden onder de maat is. Naast plannen voor de korte termijn heeft Schouten ook een plan voor de lange termijn gepresenteerd. Dat zet vooral in op de (vrijwillige) opkoop van melkveebedrijven rondom natuurgebieden en de ontwikkeling van nieuwe stikstofreducerende technieken in stallen. De enige concrete maatregel die tot nu toe genomen is, is de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur overdag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Stikstof
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct