Jongeren verwijderen onkruid tussen biologisch gekweekte wortelen

Europese Commissie: landbouw in Europa moet 25 procent biologisch

Jongeren verwijderen onkruid tussen biologisch gekweekte wortelen FOTO GERRIT BOER

De Europese land- en tuinbouw wacht een forse vergroening. Zo moet in 2030 circa 25 procent van de sector biologisch zijn.

Dat is de kern van de plannen van de Europese Commissie die vanmiddag worden gepresenteerd. Deze zogeheten ‘boer-tot-bordstrategie’ is onderdeel van de Green Deal die de Europese economie in 2050 klimaatneutraal en circulair moet doen zijn. Ook moet het bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit in Europa. Het voornemen om te komen tot 25 procent biologische landbouw is nogal ambitieus. In Nederland is het aandeel biologische landbouw op dit moment ongeveer 4 procent, in Europa is dat gemiddeld 7,7 procent. Oostenrijk is koploper met zo’n 26 procent. Europa zou deze vorm van landbouw kunnen stimuleren door biologische boeren te belonen met hogere hectarepremies.

Andere ingrijpende voorstellen zijn om de inzet van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en antibiotica met de helft te reduceren.

De Europese Commissie wil het weer mogelijk maken om diermeel van slachtafval en kadavers te benutten voor veevoer. Sinds 2001 geldt een totaal verbod op diermeel in veevoeders vanwege de gekkenkoeienziekte bse. De commissie oppert verder om 10 procent van het landbouwareaal ‘non-productive’ te gebruiken bijvoorbeeld voor landschapselementen en braak. Eerder was al bekend dat Brussel wil aansturen op een uitbreiding van het Europese bosareaal.

Het plan zal in landbouwkringen en mogelijk ook bij consumenten veel stof doen opwaaien. Oogsten zullen lager uitvallen en de kans is groot dat voedsel duurder wordt.

‘Niet realistisch’

De boer-tot-bordstrategie bevat ook elementen waar boerenorganisaties al geruime tijd voor pleiten. Zo wil de Commissie dat boeren een eerlijk aandeel krijgen in de meerprijs voor duurzamer voedsel, dat geïmporteerde producten moeten voldoen aan de milieunormen van de Europese Unie en dat duurzame voedselproductie een onderdeel moet zijn van de handelsverdragen die de Europese Unie afsluit.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik noemt de plannen van de Europese Commissie niet realistisch. ,,Je kunt van onze landbouw niet verwachten dat het biologische aandeel in amper tien jaar groeit van 4 naar 25 procent. Dat geldt ook voor de beoogde halvering van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.” Schreijer-Pierik vreest dat veel boeren zullen afhaken als de Europese Commissie onrealistische doelen gaat stellen met nog meer controles en bureaucratie.

De Friese Europarlementariër Jan Huitema (VVD) vindt dat de Commissie symboolpolitiek bedrijft door percentages centraal te stellen. ,,Het moet reëel zijn en de markt moet wel oppakken.” De voorstellen om diermeel te benutten voor veevoer en identieke normen voor importvoedsel, juicht hij wel toe.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct