'Landbouw blijft dit jaar groeien, maar in trager tempo'

'Landbouw blijft dit jaar groeien, maar in trager tempo' ANP

De agrarische sector zal ook dit jaar groei laten zien, al ligt het tempo naar verwachting lager dan afgelopen jaar. Volgens het Economische Bureau van ING zal dit de productiegroei dit jaar met 0,5 procent groeien, waar dat in 2019 ene 2020 nog dik 1 procent was. Daarbij staan door de coronacrisis de prijzen wel onder druk. Ook spreken de stikstofbeperkingen in het nadeel van de sector.

Volgens ING heeft de coronacrisis gezorgd voor een mindere vraag vanuit de landbouwsector. Dat heeft veelal geleid tot lagere prijzen. Onder andere telers van frietaardappelen kampten met problemen. Ook groenten die onder glas worden gekweekt werden minder afgezet in het zogeheten food-kanaal, vooral als gevolg van de sluiting van de horeca.

De productiewaarde daalde vorig jaar met 4 procent. Volgens ING is prijsherstel dit jaar haalbaar, maar van een sterk herstel zal geen sprake zijn, is de verwachting.

Meer geld aan voer

Bij melkveehouders speelde naast een daling van de melkprijs ook mee dat boeren meer geld kwijt waren aan voer. Dat laatste geldt ook voor pluimvee- en varkenshouders wat marges onder druk zet. Voor laatstgenoemde groep speelt naast de onzekerheid rond de coronacrisis mee dat ook niet duidelijk is hoe de Afrikaanse varkenspest zich ontwikkelt.

Dit jaar blijft de onzekerheid over de impact van het stikstofbeleid groot, aldus ING. Dat zal vooral in de intensieve veehouderij te merken zijn. De komende jaren ligt er een behoorlijke opgave op het gebied van woningbouw en de energietransitie met de plaatsing van zonnepanelen en de realisatie van windmolenparken. Ook is er meer ruimte voor natuur nodig en neemt de roep om kringlooplandbouw verder toe.

Voor al deze doelen wordt volgens ING gekeken naar landbouwgrond. Ook heeft een fors deel van de doelen te maken met het creëren van stikstofruimte. Daarmee staat de landbouw "uitdagende jaren" te wachten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie