Friesland ‘brûzet’ van natuurinclusieve landbouw: 111 projecten

Fryslan wil natuurinclusieve landbouw stimuleren FOTO OANE VENEMA

In Friesland wordt volop geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw. Tot nu toe gaat het om 111 projecten.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie Fryslân.

De provincie stimuleert vooral deze vorm van landbouw waarbij de inzet van de boer voor klimaat, natuur en landschap niet ten koste gaat van zijn inkomen. Het streven is om te komen tot verdienmodellen zonder subsidies.

De provincie wilde wel eens weten om hoeveel experimenten het onderhand gaat, te meer omdat hier en daar de indruk bestaat dat er weinig voortgang geboekt wordt. De 111 geinventariseerde projecten die nog lopen of al zijn afgerond, zijn per thema geclusterd.

Veel experimenten hebben betrekking op het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, de waterkwaliteit, kringlooplandbouw, verzilting en weidevogels. Het doel van de inventarisatie is om kennis inzichtelijk te maken zodat deze gedeeld kan worden en deze vorm van landbouw een impuls krijgt.

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga concludeerde dat ,,Fryslân brûzet fan de eksperimentele projekten.” De FNP-politicus is ervan overtuigd dat de provincie net als bij de traditionele landbouw, ook bij de natuurinclusievel landbouw koploper zal worden.

De provinciale inventarisatie werd gistermorgen gepresenteerd bij Jan Kloppenburg in Munnekezijl. Deze akkerbouwer is bij meerdere natuurinclusieve landbouwprojecten betrokken, vooral op het gebied van bodemvruchtbaarheid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie