Eerste loketten voor noodhulp zzp'ers kunnen al open

Eerste loketten voor noodhulp zzp'ers kunnen al open ANP

Zzp'ers die door de coronacrisis acuut in financiële nood zijn gekomen kunnen in sommige gemeenten komende week al aankloppen voor hulp, ook al moet de regeling nog formeel worden goedgekeurd. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen gemeenten ervoor kiezen om een voorschot te verlenen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt uiterlijk woensdag de regeling rond te hebben, aldus de VNG. Gemeenten nemen voor die tijd al wel aanvragen in behandeling. De Volkskrant meldde eerder bij monde van VNG-bestuurder Peter Heijkoop al dat de loketten in grote steden maandag opengaan en dat kleinere gemeenten snel zullen volgen

Het kabinet kondigde de afgelopen week maatregelen aan om de economie te ondersteunen, nu deze hard wordt geraakt door de coronacrisis. Onderdeel van de plannen is ook een versimpelde regeling voor bijstand voor zzp'ers, wier inkomen is weggevallen. Onder meer de partnerinkomenstoets en de levensvatbaarheidstoets zijn daarbij komen te vervallen.

Voorschotten

Gemeenten die hun nek al uitsteken voor de zelfstandigen doen dat vooralsnog op eigen initiatief. De gemeenten worden volgens de VNG overspoeld met aanvragen.

Afgesproken is dat aanvragers vanaf komende week al volgens de herziene richtlijnen worden getoetst. Daarbij staat het gemeenten vrij om alvast voorschotten uit te keren. Daarvoor heeft de overheid in eerste instantie 250 miljoen euro beschikbaar gesteld.

ZZP Nederland wijst erop dat het grote gemeenten doorgaans beter lukt om bijstand te bieden. Kleinere gemeenten lopen volgens de belangenbehartiger van de zelfstandigen vaker tegen de grenzen van hun capaciteit aan. ZZP Nederland biedt kleine gemeenten daarom hulp aan met de inrichting van noodloketten.