De Fryske wil groeien met meer boeren

Kaasbedrijf de Fryske.

Zuivelpionier Catharinus Wierda uit Oudemirdum is een crowdfundingactie begonnen om sneller te kunnen groeien met zijn kaasbedrijf de Fryske.

Het doel is om minimaal 150.000 euro en maximaal 250.000 euro in te zamelen. Na circa twee weken stond de teller gistermiddag op bijna 156.000 euro, opgebracht door 65 personen. De inbreng staat 6 jaar vast tegen een rentevergoeding van 4 procent waarvan de helft in de vorm van kaas.

Smaakvolle bijdrage

Wierda lanceerde drie jaar geleden zijn eigen kaaslijn onder het merk De Fryske. Het doel is om een smaakvolle bijdrage te leveren aan een Fries landschap met weidevogels en biodiversiteit. De deelnemende boeren moeten in hun bedrijfsvoering toewerken naar een weidevogelvriendelijk beheer op 20 procent van hun grond.

Wierda betrekt zijn melk van vijf bij FrieslandCampina aangesloten boeren in Zuidwest-Friesland. Hij laat de melk verwerken bij de kaasfabriek in Rouveen. Het rijpen en het op voorraad houden van de kazen vindt binnenkort plaats in het rijpingspakhuis Remijn in Kerkdriel.

De crowdfunding is nodig om dit voorraadbeheer in eigen beheer te kunnen doen. ,,Sadwaande kin ik sneller skeakelje en groeie”, verklaart Wierda die op termijn bij tien, mogelijk vijftien melkveehouders melk wil afnemen.

Lenen op basis van vertrouwen

Wierda is steeds enthousiaster geworden over crowdfunding. ,,Deze vorm van financieren gaat met minder papierwerk gepaard dan bij een bank. Mensen lenen geld uit op basis van vertrouwen en denken mee en komen met tips. Heel waardevol.”

Belangrijke afnemers van de vier Fryske kazen zijn onder meer Spar, Poiesz, Jumbo, kaasspeciaalzaken, kaasboer Siebren en de horeca.