Uit een onderzoek van Wageningen University blijkt dat boeren die willen verduurzamen vaak op een nee stuiten van hun banken. Dat is opmerkelijk, omdat banken juist een groot pleitbezorger zeggen te zijn een vergroening van de Nederlandse landbouw. Een vraaggesprek met Carin van Huët, directeur Food en Agri van de Rabobank.

Dat lijkt me geen compliment: onder andere de Rabobank frustreert de verduurzaming van de Nederlandse landbouw.

Van Huët: ,,Het ligt gelukkig iets genuanceerder. We gaan wel degelijk tot het uiterste om zo’n investering mogelijk te maken. Laatst nog bij agrariërs die fors investeren in zonnepanelen. Het was echt op het randje of die investering zich wel terug zal verdienen. Toch hebben we het gedaan. Dat het soms moeizaam gaat, komt door de lage opbrengstprijzen en het hoge kostenniveau in Nederland. Daardoor zijn de marges erg klein. Een extra milieu-investering bijvoorbeeld om de ammoniak-uitstoot van een stal te verlagen, kan dan het verdienmodel onverantwoord onder druk zetten. Zo’n investering wijzen we af, ook in het belang van de boer. Samen kijken we of het beter is om dan kleine stapjes te zetten om het uiteindelijke doel te bereiken.”

Vorig jaar gingen er geruchten dat de Rabobank bewust aanstuurt op een kleiner marktaandeel in de landbouw vanwege risicospreiding.

,,Laat me dat bij deze uit de wereld helpen. Dat is onjuist, evenals de bewering dat we te risicomijdend zouden zijn. Zo hebben we de financiering gedaan van een geothermieproject van een glastuinbouwbedrijf in Limburg. Dat is mislukt en daar hebben we ons verlies moeten nemen. We steken onze nek uit en nemen onze verantwoordelijkheid. Neem ons recente initiatief voor een grondbank om de verwachte vele grondtransacties, die er nu aan zitten te komen vanwege het nieuwe stikstofbeleid, tussen stoppers en verplaatsers te vergemakkelijken. We kunnen snel handelen. Door ons grote marktaandeel weten we wie zijn bedrijf wil stoppen, verplaatsen of vergroten. ”

U hebt eerder gezegd dat de overheid haar rol van aanjager van verduurzaming in de landbouw beter kan oppakken. Hoe?

,,Dat kan op verschillende manieren. De overheid wil nu veebedrijven opkopen om de stikstofuitstoot uit de veehouderij te verlagen. Daar trekt Den Haag honderden miljoenen euro’s voor uit. Volgens ons zit de oplossing meer in het bieden van toekomstperspectief aan bedrijven die willen verduurzamen via bijvoorbeeld innovatie of toepassing van nieuwe technieken in stal- of mestsystemen. Met een borgstelling of subsidie bied je ondernemers een perspectief op een gezond, toekomstgericht verdienmodel mét daarbij de gewenste verlaging van de ammoniakuitstoot. Een overheid zou bovendien kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen. Beloon boeren voor waterberging of door broeikasgassen vast te leggen in de bodem. Wanneer de overheid bereid is om het ondernemersrisico van deze nieuwe modellen te compenseren, dan zal de verduurzaming veel sneller kunnen plaatsvinden.”

Over verdienmodellen gesproken. Onder druk van Farmers Defence Force organiseert het Centraal Bureau Levensmiddelen donderdag een sessie met alle partijen in de keten over hogere inkomens voor boeren en tuinders. Zodat ze beter kunnen voldoen aan de maatschappelijke en politieke eisen. Wat is jullie inbreng?

,,Wij zijn niet bij het overleg aangesloten, maar we vinden het initiatief sympathiek. Mijn voorstel zou zijn om meer in te zetten op vraaggestuurde ketens. Dan kun je vraag en aanbod op elkaar afstemmen en beter inspelen op nieuwe wensen van consumenten.”

Is vraag en aanbod niet makkelijker te regelen met Europese quoteringen. Als de melk- of suikerprijs laag is, verlaag je het quotum. Als die hoog is, kun je het quotum weer verruimen.

,, Op de korte termijn kun je er niet mee uit de voeten. Immers, de afschaffing van deze quoteringen heeft jarenlang geduurd. Het zal ook heel veel jaren duren om ze weer ingevoerd te krijgen. Ik vermoed bovendien dat ondertussen voor veel ondernemers quoteringen een gepasseerd station zijn.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct