Rechtbank Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Nieuwe faillissementsregel van kracht: Geert Benedictus benoemd tot eerste curator 'light'

Rechtbank Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Een nieuwe wet moet een golf aan faillissementen voorkomen. In Noord-Nederland is Geert Benedictus als eerste herstructureringsdeskundige aangesteld, een soort ‘curator light’.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) was al jaren in de maak, maar kwam door de coronacrisis in een stroomversnelling. Per 1 januari is deze toevoeging van de faillissementswet van kracht geworden. Bedrijven in zwaar weer kunnen via de rechtbank een beroep doen op de WHOA.

De rechter wijst vervolgens een onafhankelijke deskundige aan, die moet proberen dat de probleemondernemer op één lijn komt met zijn schuldeisers. Als de groep die aanspraak maakt op twee derde van de totale schuldenlast ermee instemt, dan rolt er een dwangakkoord tot betalen uit. Alle partijen, ook de tegenstemmers, zijn daaraan gehouden.

Zo kan een faillissement worden voorkomen, waarmee de schade is beperkt. Geert Benedictus, oprichter van Bureau Benedictus in Garyp, werd afgelopen vrijdag als eerste herstructureringsdeskundige van Friesland, Drenthe en Groningen benoemd. De schuldsaneerder ziet grote voordelen voor de WHOA. ,,It bedriuw kin gewoan trochdraaien bliuwe en de skea wurdt beheind.’’

'De WHOA is folle goedkeaper'

Anders dan bij een bankroet of een surseance (uitstel) van betaling publiceert de rechtbank niet de naam van de onderneming in betalingsnood. Bovendien krijgt de Belastingdienst niet automatisch voorrang bij het afsluiten van een betalingsregeling, zegt Benedictus. ,,En de WHOA is folle goedkeaper. In kurator rekkent 300 euro yn it oere.’’

Een herstructureringsdeskundige vangt dus minder. Marco Kalmijn, zelf curator van onder meer Dalstra Reizen en scheepswerf Barkmeijer in Stroobos, ziet dat allerminst als concurrentie. ,,Ik ferwiis wolris minsken nei Benedictus troch’’, zegt de jurist. ,,We dogge mear gruttere bedriuwen en dat freget in hiel oare dynamyk.’’

Bij het voorbereiden van de WHOA leefde juist het idee dat alleen heel grote partijen zouden profiteren van deze nieuwe wet. ,,De tiid moat dat leare’’, denkt Kalmijn. ,,Ik tink dat just it mkb, dochs ús grutste klant, hjir baat by hat’’, zegt Benedictus. ,,Sis mar, de bakker om ’e hoeke.’’ Hij schat in dat een WHOA-traject binnen vier maanden kan zijn afgewikkeld. ,,Mar der is fansels noch gjin jurisprudinsje.’’

Golf faillissementen blijft nog uit

Overigens blijft een door corona veroorzaakte golf van faillissementen en andersoortige schuldsaneringen nog altijd uit, mede dankzij steunmaatregelen van de overheid. ,,We hiene in hiel rêstige winter’’, aldus Benedictus. In 2020 gingen 3900 ondernemingen op de fles, 876 minder dan in het jaar daarvoor.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct