'Armoede dreigt voor half miljard mensen door coronacrisis'

'Armoede dreigt voor half miljard mensen door coronacrisis' ANP

Door de coronacrisis dreigen wereldwijd een half miljard mensen in armoede terecht te komen. Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met tien jaar terugwerpen, in sommige regio’s zelf met dertig jaar. Daarvoor waarschuwt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een nieuw rapport.

"Deze crisis treft iedereen ter wereld, maar vooral mensen in armere landen onevenredig hard doordat zij veelal werkzaam zijn in de informele economie en niet kunnen terugvallen op sociale vangnetten zoals uitkeringen of betaald ziekteverlof", zegt Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes. "Vanwege de strenge lockdowns die uit angst voor de corona pandemie zijn ingevoerd, lopen velen nu de kans hun inkomen te verliezen."

In het rapport zijn onder meer analyses opgenomen van het Kings College London en de Australian National University. Door het stilvallen van de mondiale economie door de corona-maatregelen, zou mogelijk 6 tot 8 procent van de wereldbevolking in armoede terugvallen.

De laatste tijd zijn er ook al andere inschattingen naar buiten gekomen over de enorme economische schade. Zo vreesde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) recent voor een grotere recessie dan bij de financiële crisis van 2008. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voorspelde dat er in het tweede kwartaal wereldwijd 195 miljoen banen verloren kunnen gaan.

Volgens Oxfam Novib is het van belang dat rijke landen nu maatregelen nemen om ontwikkelingslanden bij te staan. Daarom doet de organisatie een dringende oproep aan de ministers van Financiën van rijke landen om volgende week bij de grote voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank 2500 miljard dollar vrij te maken. Dat zou kunnen door ongeveer 1000 miljard dollar aan schuldaflossingen door arme landen te annuleren of uit te stellen, aldus Oxfam Novib. Ook zou er 1000 miljard dollar aan speciale internationale financiële reserves beschikbaar gemaakt kunnen worden. Er zou verder 500 miljard dollar nodig zijn voor hulp.

"Regeringen moeten lering trekken uit de financiële crisis van 2008, toen gewone burgers de rekening betaalden voor reddingsoperaties voor banken en bedrijven. Vele banen gingen verloren, lonen werden verlaagd en essentiële diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs werden tot op het bot uitgekleed. Daardoor zijn we kwetsbaarder geworden voor de gevolgen van een grote crisis", aldus Servaes.

menu