Aardappelhandelshuis HZPC Joure stopt met pieper-startup Solentum

Het kweekbedrijf van HZPC in Metslawier. Foto: Niels Westra

Aardappelhandelshuis HZPC in Joure staakt per 1 mei de activiteiten van zijn dochterbedrijf Solentum.

Bij het bedrijf werken zeven mensen. Voor vijf werknemers moet ontslag worden aangevraagd.

Berekenen aardappeloogst

Solentum werd in 2015 opgericht en hield zich bezig met de ontwikkeling en levering van digitale producten en diensten voor de aardappelketen. Producten zijn onder meer de SolEye, een digitaal instrument om de kleur van fritesaardappelen te beoordelen, en de SolAntenna een digitale instrument dat gegevens verzamelt tijdens de aardappelbewaring. Een ander product is de SolGrader, een app voor het berekenen van de aardappeloogst van percelen.

Metslawier

HZPC had deze producten ontwikkeld voor zijn kweekbedrijf in Metslawier en dacht deze ook te kunnen vermarkten naar aardappeltelers wereldwijd en naar andere bedrijven in de aardappelketeen, zoals fritesverwerkers. De verkopen bleven echter achter bij de verwachtingen en alle jaren moest Solentum rode cijfers schrijven. ,,En het ziet er niet naar uit dat we de komende jaren wel winst kunnen maken of break-even kunnen draaien”, stelt HZPC-directeur Gerard Backx.

Investeerders

Het Jouster aardappelhuis heeft vorig najaar nog overlegd met andere investeerders over het aangaan van een samenwerkingsverband. Die gesprekken leverden echter geen resultaat op. HZPC is er wel in geslaagd om de technologie achter enkele Solentum-producten en -diensten te verkopen aan enkele bedrijven.

Langzamere ontwikkeling

Backx concludeert dat de digitaliseringsontwikkeling in de aardappelketen zich langzamer ontwikkelt dan gedacht. ,,Dat komt doordat een deel van de ontwikkelde producten gedurende slechts een korte periode van het jaar ingezet kan worden. Als zo’n product verbetering behoeft, heeft de koper er over een jaar wat aan. Dat heeft de verkoop geen goed gedaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie