Het slootwater in de ontwaterde veenpolder De Hege Warren (links) staat lager dan de boezem (rechts). FOTO JILMER POSTMA

Dossier Veenweide