In de voormalige melkfabriek in Burgum wordt gerepeteerd voor het iepenloftspul 'Schindlers List'.

Laatste zoen in ‘Schindlers List’

In de voormalige melkfabriek in Burgum wordt gerepeteerd voor het iepenloftspul 'Schindlers List'. FOTO JILMER POSTMA

In de oude melkfabriek in Burgum werd zondag met bijna de hele groep gerepeteerd voor het iepenloftspul Schindlers List . Dat was voorlopig voor de laatste keer. Maandag is besloten om alleen nog met de hoofdrolspelers te oefenen. En ook dat er niet meer wordt gezoend.

Alle ogen zijn gericht op Roland Posthuma (Oskar Schindler) en Lisa Romkes (Eva Scheuer). Het duo speelt een liefdesscène en daar hoort een innige kus bij. ,,Oeh, net tútsje. Dat kin ommers net’’, zegt regisseur Theo Smedes. Maar de ‘geliefden’ hadden de zoen al gerepeteerd toen de regisseur even de zaal uit was. ,,Oké, dan is it net oars.’’

In de oude melkfabriek in Burgum zijn zondag zo’n veertig spelers samengekomen voor de repetitie van het iepenloftspul Schindlers List . De regisseur heeft de spelers de keus gelaten of ze al dan niet willen oefenen. ,,Der ha acht minsken ôfsein. Dat falt ús noch ta’’, zeggen Smedes en regieassistent Jitze Grijpstra.

Nagenoeg uitverkocht

Het bestuur van het iepenloftspul heeft thee en koffie gezet, er zijn gezonde snacks zoals druiven, tomaten en wortels. De zes voorstellingen die in mei bij de fabriek worden opgevoerd, zijn nagenoeg uitverkocht. Er komen daarom twee extra voorstellingen. ,,It giet moai mei de kaartferkeap. Dat moat ek wol, want sa’n produksje is net om ’e nocht’’, zegt bestuurslid Pieter Heegstra.

Maar het coronavirus zet alles wel op losse schroeven. Zal de crisis over acht weken voorbij zijn? Wat als de voorstellingen toch moeten worden afgeblazen? Wat als dan alle kaartjes moeten worden omgezet naar een andere datum? De secretaris heeft alle scenario’s al in zich om laten gaan. ,,Ik heb er een nachtmerrie van gehad’’, zegt Ina Hoogenberg. ,,Maar het komt zoals het komt. We repeteren eerst gewoon door.’’

De spelers oefenen scènes waarin ze moeten zingen en eentje waarin iemand pardoes wordt doodgeschoten. Schindlers List is geen vrolijk verhaal, ondanks de goede afloop. Wie de film heeft gezien en het boek heeft gelezen weet dat Oskar Schindler (1908-1974) een nazi was die in Krakau een slaatje dacht te slaan uit de oorlog. Hij nam voor een schijntje een failliete emaillefabriek over waarin hij Joden liet werken. Het waren goedkope arbeidskrachten. Maar dan dringt het tot hem door wat Duitsers de Joden aandoen.

Schindler redt uiteindelijk 1100 Joden van de nazi’s. ,,Sjoch, dit is syn grêf.’’ Smedes toont op zijn mobiele telefoon een foto die is gemaakt door Roland Posthuma die onlangs in Israël was. Oskar Schindler ligt begraven op de Berg Zion begraafplaats in Jeruzalem. ,,Yndrukwekkend’’, vindt Smedes het verhaal van Schindler. Hij zag de film en las boeken over de Duitser en maakte er een verhaal van voor Burgum. ,,De lokale ferhalen oer de oarloch kin eltsenien wol. Ik woe in oar ferhaal oer de oarloch meitsje.’’ Collega’s van Smedes zijn nieuwsgierig naar wat hij er van zal maken. ,,O ja? Dat is fansels ek spannend, mar ik fyn dat teater oer grinzen hinne stappe moat. Dit ferhaal fan Schindler giet net allinne oer de oarloch, mar ek oer it meitsjen fan it dwaan fan in kar. En soks jildt hjoed de dei ek: hokker kar dochst as it giet om dysels of de oar?’’

Oude melkfabriek

De voorstelling duurt anderhalf uur, er komt geen pauze. Dat betekent minder inkomsten, denkt het bestuur. ,,Maar je kunt het stuk niet onderbreken, dan haal je de mensen uit het verhaal’’, zegt Hoogenberg. ,,It wurdt yndie oars as oars’’, zegt de regisseur. Het publiek krijgt bij het betreden van het terrein geen keus, mag zelf niet bepalen waar het gaat zitten en wordt onder begeleiding naar de tribunes gebracht. Op welke wijze dat gebeurt, wil Smedes nog niet prijsgeven. ,,It publyk wurdt ûnderdiel fan it stik.’’ Het verhaal loopt goed af, maar het bestuur van het iepenloftspul Burgum kan zich voorstellen dat er behoefte is om met elkaar na te praten. ,,Dêr jouwe wy de romte foar nei ôfrin.’’

De 150 jaar oude Burgumer melkfabriek dient als decor. De bouwploeg werkt de komende tijd rustig door. Jitze Grijpstra, die Smedes assisteert met de regie, houdt supervisie over de voortgang. Hij is blij met de locatie. ,,Do hast fuortendaliks it gefoel datst yn in fabryk bist, moaier as dit krijst it eins net.’’

Maandagavond is besloten dat de regisseur de scènes alleen doorneemt met de hoofdrolspelers. De figuranten kunnen voorlopig thuisblijven. Smedes is tot deze beslissing gekomen na de toespraak van premier Mark Rutte. ,,It feroaret mei de dei en lokkigernôch is net alles op slot setten. Wy hâlde moed dat yn maaie wer wat mear mooglik is.’’

Schindlers List - voormalige zuivelfabriek Burgum: 7 (première), 8, 9, 14, 15 en 16 mei (alles uitverkocht). Extra data: 22 en 23 mei.

home
net-binnen
menu