Waddenopera Peter Grimes zoekt koorzangers

FOTO RIJKSWATERSTAAT

Voor het operaspektakel Peter Grimes , in september buitendijks te zien bij Paesens-Moddergat, is de organisatie op zoek naar koorzangers.

Sopranen heeft men genoeg, maar alten, tenoren en bassen zijn nog welkom. Er doen niet alleen amateurs maar ook professionele zangers aan de waddenopera mee. Peter Grimes is een opera van Bejamin Britten, uit 1945, over een vissersgemeenschap aan de Engelse kust.

Wie deel wil nemen, zal veel thuis moeten studeren. Gezien de omvang en moeilijkheid van de koorpassages is een ruime (klassieke) zangervaring een vereiste. Opgeven kan tot eind maart via productie@petergrimes.nl .

menu