Meindert Talma zet 'vergeten' Duitstalige Krautrockplaat na tien jaar alsnog online

Ausputzer rond 2009: Corneel Canters, Meindert Talma en Jan Klug. Contrabassist Fons Sluijter kwam later bij de band. FOTO HENK VEENSTRA

Meindert Talma heeft een compleet onuitgebracht album beschikbaar gesteld van zijn Duitstalige band Ausputzer.

,,Ik fûn it sels in moaie plaat”, zegt Meindert Talma over het titelloze album van Ausputzer, tien jaar geleden opgenomen. ,,Skande dat der noait wat mei bard is.” Dus zette hij het hele album op de bekende download- en streamingplatforms.

Ausputzer was een experimentele, Duitstalige band, die Talma in 2009 opzette na het Engelstalige project Tamango . Maar eigenlijk begon het al in 2000 , toen hij de Duitse Elke Schick leerde kennen. ,,Sy hie sân teksten skreaun. Dêr ha ik sels noch trije by makke.” Ze traden nog een tijdje op als duo, ,,mar dat kaam net echt fan de grûn.”

In Ausputzer kwamen die nummers wel weer van pas. Die band bestond verder uit drummer Corneel Canters, Jan Klug (ook uit Duitsland) op een imposante rij blaasinstrumenten en, later, contrabassist Fons Sluijter. Dit gezelschap nam die tien nummers op in de Yeah! Yeah! Yeah!-studio in Hamburg, eigendom van een vriend van Canters.

Oude vlam

,,It wie wat eksperiminteler as dat minsken fan my wend wiene. Dat kaam ek troch de ynstruminten dy’t brûkt waarden. Jan koe hiel goed út de fuotten op de theremin, en ik brûkte in hiel protte synthesizerpartijen. Wy hiene ek wol it âlde Kraut-rocklûd yn de efterholle.” Ook door de taal, uiteraard.

Met dit project wilde Talma eigenlijk potten breken in Duitsland, maar dat lukte niet erg: Talma, volkomen onbekend daar immers, kreeg bij Duitse platenlabels geen voet aan de grond. Hij was ook al snel bezig met andere projecten. ,,Dat it is in bytsje deabled.” En, weet oude vlam Elke ervan? ,,Ik ha har wol tagt op Facebook.”