Rebellen in de boekenkast: Tegen de truttigheid

Rebellen en dwarsdenkers staan centraal in de 85ste Boekenweek. Cultuurredacteuren van de Leeuwarder Courant duiken in hun boekenkast. Welke eigenzinnige denker hebben we, soms al jaren, thuis op de plank staan? Maandag de vrouw die graag tegen de truttigheid aanschopte: Annie M.G. Schmidt door Asing Walthaus.

Of Annie M.G. Schmidt werkelijk een rebel is geweest hangt van de definitie van rebel af, maar dwars was ze wel. Ze schopte graag aan tegen de truttigheid van de jaren vijftig en zestig – in onze neo-truttige tijd zou een nieuwe Annie M.G. Schmidt welkom zijn – maar ze riep niet op om de straat op te gaan, alles omver te gooien en opnieuw te beginnen. ,,Lekker stout in een keurig land’’, heet ze in de Canon van Nederland, want ook daar zit ze in. Het is een omschrijving die meer past bij de kwajongensstreken van Pietje Bell dan bij de onlusten bij het huwelijk van Beatrix en Claus.

In een van haar bundels schreef Schmidt het gedicht De regenworm en zijn moeder . Dat gaat zo:

Er was een regenworm in Sneek
die altijd naar de sterren keek,
en fluisterde: Hoe schoon, hoe schoon...

Zijn moeder zei: Doe toch gewoon,
kijk naar beneden naar de grond,
dat is normaal, dat is gezond,
kijk naar beneden, zoals ik...

En toen? Toen kwam de leeuwerik!

Het wormpje, dat naar boven staarde,
zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
maar moe die naar beneden keek
werd opgegeten (daar in Sneek).

Dus doe nooit wat je moeder zegt,
dan komt het allemaal terecht.

home
net-binnen
menu