Wrâldreiziger Arnold de Boer sjongt hjoed-de-deis yn it Frysk

Arnold de Boer reizget oer de wrâld mei The Ex en syn ienmansprojekt Zea. En no hat er in plaat yn it Frysk makke. ,,Dat koe net oars. Dit stiet ticht by my.”

Arnold de Boer wennet yn Amsterdam, mar de besite is diskear wolkom yn Makkum. Dêr komt er wei, en dêr, yn it âldershûs, is er no efkes delstrutsen mei frou en soantsje Yde (2). It hûs yn de Kerkstraat, ea boud om stedhûs te wurden, is al generaasjes yn de famylje, sa’t de portretten-yn-tegels fan syn heit, pake, oerpake en oer-oerpake yn de gong sjen litte. ,,Us oer-oerpake hat dit gebou kocht fan Tichelaar, yndie”, seit er. ,,Doe is er in winkel yn stoffen en sa begûn.”

Registreer gratis en lees direct dit artikel

Heeft u al een account? Inloggen

Door op verzenden te klikken ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement

Na verzenden leest u direct verder

Gefelicteerd! U bent nu geregistreerd

U kunt met deze registratie elke maand 6 plus artikelen lezen.
We wensen u veel leesplezier.

Limiet bereikt

U heeft de limiet van 6 plusartikelen voor deze maand bereikt. Op de eerste dag van de volgende maand vullen we het tegoed weer aan. Of neem een abonnement voor onbeperkte toegang.

of koppel uw abonnement