Werkman-project Museum Belvedere gehonoreerd

Het schilderij Voerman

Museum Belvédère in Heerenveen krijgt de middelen van de Turing Foundation en de Vereniging Rembrandt om een project rond Hendrik Werkman vorm te geven.

Aan het begin van de coronatijd kondigde de Vereniging Rembrandt aan dat het 150.000 euro beschikbaar had voor musea die aan één object speciale aandacht wilden besteden onder de noemer ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’. De Turing Foundation verdubbelde dat bedrag. Museum Belvédère in Heerenveen is een van de 45 gelukkige instellingen die geld krijgen uit dit potje. Het besteedt eind dit jaar (3 okt t/m 10 jan 2021) speciale aandacht aan Hendrik Werkman.

Werkman (1882-1945) is een van de belangrijkste modernisten uit Noord-Nederland. Belvédère stelt een reeks van zijn kunstwerken centraal, met als belangrijk onderdeel zijn vroege druksels Schoorstenen , Compositie met letter a , Compositie met gewichten en Compositie, een volledige reeks uitgaven van The Next Call en het schilderij Voerman uit 1923.

Eerbetoon

Alle werken zijn afkomstig uit de voormalige collectie van architect en schilder Job Hansen (1899-1960), een vriend van Werkman. Deze werken werden door kunstverzamelaars Pleun en Mieke van Toledo in samenspraak met het museum verworven en als langdurig bruikleen in het museum ondergebracht. Zo ging postuum de wens van Hansen in vervulling (en de verplichting die zijn dochter Caty jegens hem voelde) om ze als groep te waarborgen.

De expositie zal verder druksels bevatten uit alle fasen van Werkmans kunstenaarschap. De collectie Van Toledo geeft dan ook een representatief beeld van Werkmans artistieke ontwikkeling, zo laat het museum weten.

De expositie gaat gepaard met de publicatie Hendrik Werkman – van Voerman tot Baalschem. Hiermee wil Museum Belvédère niet alleen de aandacht vestigen op een bijzondere Werkman-collectie, maar ook op ,,de betekenis die gepassioneerd particulier collectioneren kan hebben voor musea’’. Ook brengt het museum hiermee ,,een eerbetoon aan de kunstenaar die zijn persoonlijke vrijheid vond in zijn werk en uiteindelijk vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij Bakkeveen werd gefusilleerd’’.

loading