Welcome To The Village goed voor 23 banen

Het festival Welcome To The Village, volgend weekend in de Groene Ster bij Leeuwarden, is omgerekend goed voor in totaal 23 voltijdsbanen.

Het gaat om 17,5 fte (‘fulltime-equivalent’) binnen Friesland en 5,5 fte in de rest van het land. Het festival zelf is goed voor 10 fte, voor de rest gaat het om ‘inverdien-effecten’. Die 10 fte zijn berekend door het totale bedrag dat het festival kwijt is aan zzp’ers, ingehuurde krachten etcetera om te rekenen naar voltijdsbanen. ,,Leech ynskeald fansels, it is kultuer”, zegt Bianca Pander, algemeen directeur van het festival.

Economische effecten

De economische effecten van het festival zijn doorgerekend door professor Paul Elhorst van de faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, die dit soort onderzoeken vaker doet voor bedrijven en dergelijke. Hij heeft deze cijfers gecorrigeerd voor ‘opportuniteitskosten’, uitgaven die bezoekers en werknemers ook los van het festival wel gedaan zouden hebben.

Door het hele jaar werken 40 zzp’ers aan het festival, ,,als klus”. Tijdens het festival werken er nog eens 150 mensen mee, tegen een kleine vergoeding. Daarnaast geeft het festival 35.000 euro uit aan beveiliging. De helft van de bezoekers, ongeveer 6000 per dag, komt van buiten de provincie.

Het festival geeft ruim zeven ton uit in Friesland. Pander: ,,Dat is net sa raar foar in festival dat trije jier lyn troch in freonegroep begûn is.” De bestuursstructuur is pas geprofesionaliseerd: men werkt nu met een raad van toezicht.

Toon reacties