Wat artiesten doen nu ze er niet meer op uit kunnen

Trio Wiebe, in de woonkamer van Wiebe Kaspers (rechts). FOTO MARGIET KINGMA

Als het publiek niet naar de artiesten toe kunnen komen, gaan die artiesten wel streamen. Bij de band Wiebe zijn de muzikanten zelfs van elkaar geïsoleerd.

Als het publiek niet naar de artiesten toe kan komen, gaan die artiesten wel streamen. Bij trio Wiebe zijn de muzikanten zelfs van elkaar geïsoleerd.

Online filmzaal

Galeries zijn nog open, voorlopig, maar verder zijn zo ongeveer alle culturele evenementen waarvoor je de deur uit moet geschrapt. Heftig, maar na de eerste schok zie je hoe artiesten zich herpakken en allerlei initiatieven ontplooien, daarbij geholpen door de techniek.

Zoals: het Leeuwarder filmhuis Slieker heeft een online-filmzaal geopend via platform Picl, Inez Timmer richtte op Facebook haar eigen Thuistheater in, theatergroep De Prutsers gaat via datzelfde medium ‘iets’ delen, dj’s vertonen hun kunsten morgenavond online.

Mobieltje op statief

Duo Grytz en Grize (Grytsje Melchers en Douwe van der Werff) uit Oudemirdum was er vorige week al snel bij. Met simpele middelen, niets meer dan een mobieltje op een statief, slingerden ze een huiskameroptreden van een half uur de wereld in. Halverwege kwam dochter Martsen (10 weken) er ook nog bij. ,,Wy tochten, dy sliept noch wol efkes”, zegt Melchers, ,,mar it hindert ek neat.”

Op het moment zelf keken zo’n 50 mensen. Hoeveel daar later nog bij gekomen zijn, en zo’n filmpje kan tot in lengte van dagen online blijven, weet Melchers niet. Direct contact met het publiek is er op deze manier niet bij. ,,Mar dat is ek wer in útdaging. Kinst daliks sjen wat minsken skriuwe, en se kinne ek fersykjes yntsjinje. Sa hast dochs ynteraksje, dat is wol leuk.”

Het duo wil dit initiatief volhouden zolang deze crisis duurt, elke zondagmiddag om ongeveer drie uur. ,,Mar dat hinget ek fan Martsen ôf.”

Livestream van concert

Bij het online concert van het trio Wiebe, vrijdagavond om 20.30 uur, komt iets meer techniek kijken. Ook al omdat de muzikanten ieder in hun eigen woonkamer hun ding doen. ,,De freondinne fan ús bassist Florian den Hollander sit yn de soarch, dat dy moat wol sûn bliuwe”, zegt zanger, toetsenman en naamgever Wiebe Kaspers, ,,dat dêrom kieze wy foar sa min mooglik sosjale kontakten’’.

Het leek er even op dat Florian en vriendin vast zouden blijven zitten in Noorwegen, waar ze met vakantie waren. Kaspers had al een jamlink opgestuurd, zodat hij van daaruit zijn partijen zou kunnen inspelen – toen was het nog de bedoeling dat Kaspers en drummer Daan Slagter vanuit de Leeuwarder Westerkerk zouden opereren.

Zo’n jamlink is een interface zodat je online met zo min mogelijk vertraging kunt samenspelen. Muziekdocent Willem Aukema uit Sloten, die er een tijdje mee in het muziekonderwijs heeft geëxperimenteerd, stelde een paar van die dingen ter beschikking. ,,Der sit in fertraging van 2 of 3 millisekonden yn. Dat spilet krekt efkes oars as wannear’tst gewoan neist inoar stiest. Wy binne in band dy’t graach foarút spilet, op een heech enerzjynivo. Dat is no in bytsje oars, ek wol prima.”

De verrichtingen van de drie worden met webcams naar drie iPhones gestreamd. Die worden op een centrale plek naast elkaar gezet en dat wordt dan geprojecteerd op het eigen YouTube-kanaal van de band. Daarop is ook een doneerknop te zien, deels voor de onkosten ,,mar it measte giet nei it Longfonds”. Kaspers speelt vanavond niet in zijn eigen woonkamer. ,,Ik wenje bûtenút, ik ha hiel traach internet. Ik sit by Scouting Burmania, dêr is it hiel flot.”

Online dansfeestje

DJ Praia Del Sol nam het initiatief voor een online dansfeestje zaterdagavond, onder de noemer Mengelmoes Onlin – te streamen via de Facebook-pagina’s van een aantal Friese clubs. Collega-dj’s Dirrty Berry en Jimmy James doen ook mee.

Niet simpelweg thuis, maar in het pand van Kooystra Professioneel in Joure, het bedrijf van de broer van Praia Del Sol (eigenlijk Gerrit Kooystra). Daar wordt een complete set opgebouwd, met dj-booth , licht en projecties. ,,It is in showcase , in test foar wat dat bedriuw dwaan kin foar oare bands, dj’s, tsjerketsjinsten.''

home
net-binnen
menu