Vier Friese musea krijgen 60.000 euro coronasteun van Mondriaan Fonds

Foto uit het Eise Eisinga Planetarium.

Vier Friese musea krijgen ieder 60.000 euro van het Mondriaan Fonds. Met deze bijdrage komt het fonds tegemoet aan de gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis.

Het gaat in Friesland om de Amelander Musea op Nes, het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium in Franeker, Museum Belvédère in Heerenveen en het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. In heel Nederland kregen 27 musea een bijdrage uit de zogenoemde Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 - 100.000 bezoekers.

Eerder kreeg het Fries Museum al een compensatie vanuit het steunpakket voor musea met meer dam 100.000 bezoekers. Ook worden door het Mondriaan Fonds nieuwe noodregelingen ontwikkeld, waaronder voor musea.