Tytsjerksteradiel trekt ton uit voor Lwd2018

De gemeente Tytsjerksteradiel trekt tot en met 2018 een ton uit voor acht verschillende initiatieven wegens Leeuwarden-Fryslân 2018.

Voor dit jaar is er 44.000 euro uitgetrokken. Er werden vijftien aanvragen ingediend, waarvan er acht geld krijgen.

Het gaat om de Swingnacht (Burgum), de musical De tiid hâldt gjin skoft (Burgum), de Friese opera De jonkerboer (Tytsjerk), het programma Van Mienskip en Miensker (de Wâlden), de theatervoorstelling Oera Linda (Suwâld), de theatrale rondwandeling It Paad nei Frijheid (Tytsjerk) en de projecten Iepen Doar(p) (Feanwâldsterwâl) en Ljochtstill (Earnewâld).

Toon reacties