Subsidie voor Folkshegeskoalle Terschelling

De Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) op Terschelling krijgt een subsidie van ruim 37.000 euro van de provincie Fryslân.

De steun is bedoeld voor nieuwe culturele en sociale initiatieven van deze laatste volkshogeschool van Nederland.

De Folkshegeskoalle richt zich de komende jaren op vernieuwing en op meer samenwerking met instellingen en bewoners op het eiland en aan de vaste wal. Daarmee wil de FHS zich blijven onderscheiden.

In 2018 bestaat de Folkshegeskoalle zeventig jaar.

Toon reacties