Slachtemarathon ook in 2018

De Slachtemarathon, die normaal om de vier jaar gehouden wordt, krijgt in 2018 een extra editie. Met, als alles goed gaat, een tegenhanger elders in Europa.

Dat heeft uiteraard alles te maken met Leeuwarden 2018, ofwel het jaar dat Leeuwarden (met de rest van de provincie) culturele hoofdstad van Europa is. Dit jaar vindt er ook al een Slachtemarathon plaats, de volgende reguliere editie zou dus in pas in 2020 op de kalender staan.

Wy sette yn op meidwaan, maar sûnder de doarpen kin it net

,,Wy ha net tsjin de doarpen sein dat der yn 2018 in Slachtemarathon is, wy ha sein dat wy as bestjoer it gefoel ha, dat de Slachtemarathon dêr eins by heart’’, zegt Slachtemarathon-voorzitter Anne Jochum de Vries . ,,Wy sette yn op meidwaan, maar sûnder de doarpen kin it net.” De bijval vanuit de dorpen was groot.

Het moet niet de Slachtemarathon zijn, zoals we die in vier edities sinds 2000 (de vijfde is op 4 juni) hebben leren kennen. Het kan nog alle kanten op, letterlijk: er is een idee om de deelnemers in twee cohorten te laten starten, die naar elkaar toe lopen.

Ook wordt er druk nagedacht, in het kader van Culturele Hoofdstad, over de ontwikkeling van een Europese component: een counterpart elders in Europa, op een ander tijdstip of zelfs tegelijkertijd. Immie Jonkman van de organisatie: ,,Hoe’t wy wurkje mei de doarpen, dat minsken ree binne om der in protte tiid yn te stekken, is bêst bysûnder. As wy dat ek earne yn Europa dwaan kinne, is dat moai.”

As wy dat ek earne yn Europa dwaan kinne, is dat moai

Waar, dat is nog niet bekend.

Toon reacties