It Skriuwersboun is in overleg met de provincie over een verhoging van de subsidie. Kritisch meedenken en praten over het Friese taalbeleid heeft een prijs, zegt voorzitter Willem Verf. ,,Sûnder libbene literatuer stiet de ûntwikkeling fan it Frysk stil.”

De bond krijgt jaarlijks een provinciale bijdrage van 3900 euro. Dat bedrag zou moeten worden verhoogd naar 10.000 euro. Dat geld wil de bond onder meer gebruiken voor een betere belangenbehartiging van Friese schrijvers. Wat ook prioriteit heeft is het vernieuwen van een ledensysteem; dat wordt allereerst aangepakt, met geld uit de reserves, zei Verf zaterdag tijdens de digitale algemene ledenvergadering.

Het huidige systeem is verouderd en het bestand dient bovendien te worden opgeschoond. ,,It bin der net hielfolle, mar der stean leden yn it bestân dy’t der al net mear binne.” Volgens Verf is het tevens van belang om professionele adminstratieve ondersteunig te kunnen inhuren .

Afname ledental

,,Wolle wy as boun in steviger posysje ynnimme, dan moat der mear jild komme”, benadrukt hij. Ook de leden zullen daarom financieel meer bijdragen en hebben unaniem ingestemd met de verhoging van de contributie met 15 euro naar 40 euro. Een verhoging is ook noodzaak omdat het ledental – er zijn er momenteel zo’n 100 – afneemt. Indien de contributie gelijk blijft, zal de bond alsmaar meer interen op het eigen vermogen.

Leden betalen al jaren 25 euro, daar kan best wat bij, vindt het bestuur van It Skriuwersboun. Dat kan ook makkelijk, denkt Verf. ,,Wy binne in fergriizjende organisaasje. In protte fan ús hawwe goeie pensjoenen.”

Om minder draagkrachtige leden tegemoet te komen, wordt voor die groep de contributie verlaagd naar 20 euro per jaar. Het bestuur hoopt zo dat het voor iedereen aantrekkelijk blijft om lid te zijn. ,,Eltsenien kin lid wurde, ek oersetters en sjoernalisten bygelyks”, benadrukt de voorzitter.

Tegengas geven

Bestuursleden van It Skriuwersboun krijgen vanaf 1 juli een financiële belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 1600 euro per jaar. Ook hier zijn de leden mee akkoord gegaan. Een financiële beloning zou het aantrekkelijker moeten maken om plaats te nemen in het bestuur.

De bestuursleden zijn jaarlijks zo’n 150 uren actief voor de bond. Het werk is pittig, weet de voorzitter uit ervaring. Zo wordt van bestuursleden onder meer verwacht dat die kritisch meedenken met overheden en tegengas geven. Het besturen gaat bovendien af van de tijd die anders aan schrijven zou worden besteed.

Alle bestuursleden krijgen een vergoeding, of ze willen of niet. Het bestuur schrijft in de toelichting: ,,It stiet har fansels frij om it jild oan ien fan de goede doelen te jaan, dy’t foar de Fryske skriuwerij fan grut belang binne – dat is har eigen kar, dêr’t fierder gjinien wat mei nedich hat.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct