Schrijver Fries-Japans woordenboek overleden

FOTO ARCHIEF LC

De Japanse professor Hitoshi Kodama is begin februari gestorven. Hij had een voorliefde voor de Friese taal en publiceerde in 2004 een Fries-Japans woordenboek.

Kodama verdiepte zich in de jaren vijftig in het mid-Engels aan de universiteit van Cambridge. Daar ontdekte hij het aanverwante oud-Fries. Op die manier leerde de wetenschapper de moderne Friese taal kennen.

Vanaf de jaren negentig kwam de hoogleraar bijna tien jaar lang elke zomer naar Leeuwarden. Hij werkte er bij de Fryske Akademy aan zijn woordenboek. Het telt 1.100 bladzijden en bevat ongeveer 22.500 Friese woorden met hun Japanse vertaling. Kodama ronde het lexicon af na z’n pensionering in 2001.

,,Al zijn studenten hielden van hem. Hij vertelde altijd zo enthousiast over zijn levenswerk: de studie van het Frysk”, reageert oud-student Hideo Iizuka op het overlijden van de Japanse professor. Kodama kampte met nierfalen, hij werd 89 jaar oud.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Friese taal en cultuur